Home

Stag portál upce

Vítejte - Portál UPa Skip to page content. Website UPa. Portal title page UPa. Anonymous user Login Česky. Vítejte Login Česky. Vítejte Browse IS/STAG Applicant If you have problems with IS/STAG portal please contact support at stag@upce.cz.. IS STAG lze z pohledu studenta rozdělit do tří základních logických celků studijní agendy, které jsou vzájemně provázány: 1. Evidence studijních programů, oborů, studijních plánů a předmětů Modul webových služeb IS/STAG. Tento modul systému IS/STAG obsahuje programová rozhraní, která slouží k napojení dalších informačních systémů, webových a mobilních aplikací. Detailní popis modulu naleznete na produktovém webu IS/STAG Výše poplatku je podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za prodlouženou dobu studia) stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice na 15 000,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia

 1. Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil
 2. 9 / 2020 - Autoři IS/STAG vydali oficiální - IS/STAG Mobile (beta) (ke stažení zde: Google Play obchod). zveřejněno 16.9.2020 5 / 2017 - Pro evidované absolventy v Klubu absolventů nově možnost přihlásit se pomocí autentizace mojeID (popis)
 3. Vítejte v portálu informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci. Ochrana osobních údajů. Technická univerzita v Liberci eviduje a zpracovává osobní údaje v IS STAG za účelem uskutečňování vzdělávácí činnosti a s tím souvisejí studijní agendy
 4. Odstávka / upgrade iFIS, IPS - úterý 3. 11. od 17. hodin do cca 20. hodin. Z důvodu odstávky serveru fisw bude nedostupný systém iFIS, IPS, nefunkční budou tisky přes centrální..
 5. Rozcestník / Signpost. Funkce nabízené rozcestníkem jsou navázány na identitu přihlášeného uživatele.Rozcestník je v současné době dostupný pouze pro přihlášené studenty a vyučující.. The functions provided by the Signpost depend on the identity of the logged-in user. The Signpost is currently available to registered students and teachers only
 6. Vítejte - Portál UHK - IS/STAG Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky UHK - IS/STAG. Vstupní stránka portálu UHK - IS/STAG. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. Vítejte Přihlásit English. Vítejte Prohlížení Uchazeč Vítejte. Prohlížení. E.

Díky online verzím aplikací Microsoft Word, PowerPoint, Excel a OneNote můžete zdarma spolupracovat s ostatními. Dokumenty, tabulky a prezentace si můžete ukládat online na OneDrive a pak je sdílet s ostatními a spolupracovat na nich najednou ve stejnou dobu Je nutné ověřování: přihlášení, ověření dle uživatelské role: Povolené role: PR (Prorektor) AD (Administrátor IS/STAG je informační systém určený pro administraci studijní agendy vysoké školy.Pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu. Umožňuje evidovat studenty prezenční i kombinované formy studia, studenty celoživotního vzdělávání i účastníky univerzity třetího věku.Systém vznikl a je vyvíjen Centrem informatizace a výpočetní techniky. Aplikace Portál Univerzity Palackého. Abecední seznam aplikací Zapomenuté heslo HelpDesk Poučení k uživatelskému účtu Prohlášení o přístupnosti . Kontakt | náměty a připomínky Mgr. Tomáš Babůrek tomas.baburek@upol.cz | 585 631 83 Všichni studenti DFJP mohou zdarma využívat po celou dobu svého studia studentskou licenci na Microsoft Office 365. Jedná se cloudové řešení zahrnující mimojiné kancelářský balík MS Office, při přechodu na novou verzi programů umožňuje cloudové řešení vždy užívání nejaktuálnější verze Office

IS STAG: Informační systém studijní agendy Univerzita

Portál UP Navigace druhé úrovně . Portálový rozcestník (S087) Pomoc studentům a zaměstnancům UP. Studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého by měli přednostně využívat elektronický HelpDesk dostupný na https://helpdesk.upol.cz . Uživatelské požadavky zadané do aplikace HelpDesk jsou trvale archivovány a uživatelé se. ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 05.05.2020 - 13.05.2020 (BUILD 200513) Portál. RT 322831 - Moje studium/Vypisování termín RT 322829. Přidání ikonek pro e-learnignový systém na UPCE WeBWorK. RT 316706 - Přístup externistů do webového rozhraní IS/STAG

Pozor: K portálu IS STAG se od 18. 3. 2017 přihlašujete údaji z CRO. Podrobnější informace naleznete zde.. Informační systém studijní agendy (IS/STAG) je podporován a využíván na všech univerzitních součástech a slouží především k evidenci a správě ve třech základních oblastech Pro podrobnější informace, případně řešení problému se obraťte e-mailem na netid@upce.cz Datum zveřejnění: 24. června 2015 Aktualizoval: Webmaster (4. května 2017, 10:12 Úvodní stránka Prohlížení IS/STAG. Programy a obory/spec. studijní programy, obory/spec., plány, jejich segmenty, bloky a předměty odkaz vede na detail entity Zelený @ odkaz vede na e-mail Zelený IN odkaz načte dokument Zelený OUT odkaz vede mimo portál ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.10.2020 - 27.10.2020 (BUILD 201027) Změny zajímavé pro uživatele (týká se UPCE). RT 279436. Portál - chyby. RT 331766 - Nastavení automatického zasílání zpráv (S051) Příliš malý (nízký) seznam objednávek, který nešel zvětšit..

Hana Barochová * Děkuji za pozornost. * * Obsah: 1. Portál studijní agendy IS Stag 2. NetID, přihlašovací údaje do IS a e-mailu 3. Průkaz studenta 4. Studentské e-maily 5. zdarma licence MS Office stag.upce.cz nebo portal.upce.cz Zápis do 1. ročníků 2019/2020 II. část Studijní oddělení FZS * Obsah: Studijní oddělení. Vítejte v Portálu Vysoké školy PRIGO. Přihlášení do Portálu provedete zadáním jména a hesla do okénka nahoře. Přihlášení do IS STAG pro studenty - uživatelským jménem informačního systému STAG je vaše osobní číslo SIN. Heslo je složeno a tvoří jej malé x doplněné rodným číslem (např. x123456). Pokud své osobní číslo neznáte, vyhledejte si je v odkazu. Psychologie: Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S.: Psychologie. Praha, Portál 2004, 776 s. Říčan, P.: Cesta životem. Praha.

stag-ws.upce.cz - IS/STAG - Webové služb

Červená věž se nachází v areálu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Věž byla jednou z nejpevnějších bašt zesilujících v exponovaném místě hradební zeď Horního města. Sám objekt věže je poněkud nepravidelného čtvercového půdorysu (7 x 7,5). Stavba je provedena z opracovaného opukového zdiva, strop nejvyššího patra byl v novější době dozděn. Fakulta filozofická Univerzity Pardubice umožňuje studentům a akademikům zapojit se při řešení koronavirové pandemie. Studenti či akademici, kteří chcete v současné situaci pomoci, obraťte se na Poradenské a propagační středisko FF UPa UHK ∙ Aktuálně ∙ 4. 12. Univerzitní knihovna od 3. 12. ve zkráceném režimu opět otevřena! UHK ∙ Aktuálně, Koronavirus ∙ 2. 12. Aktuální informace k 2. 12. 2020. UHK ∙ Aktuálně ∙ 27. 11. Noc vědců 2020: Živý přeno

Univerzita Pardubice - UPCE

KANTOROVÁ, K. - JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. The use of cluster analysis for market segmentation of candidates for higher education as a tool for effective communication targeting universities in the Czech republic O.s. Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek je profesní organizace sdružující odborníky aktivně působící v oblasti péče o památky. Členská základna sdružení je tvořena převážně absolventy litomyšlské restaurátorské školy. Cílem sdružení je podpora a uskutečňování mezioborové spolupráce při péči o památky, podpora a rozvoj profesních a.

Vítejte - Portál UPa - Portál UPa - Vítejte upce.cz. https://portal.upce.cz/portal/ Pro přihlášení k portálu IS/STAG klikněte na tlačítko v přihlašovacím portletu Kontakt budova G, kancelář 10 007 telefon: +420 466 036 211 ivan.stampach@upce.cz konzultace: podle dohody Badatel.. Katedra/ústav prostiednictvím jmenovaného tajemníka SZZ na IS/STAG-Portál- 20 Zapisovatel státnic provede zápis SZZ a tento vytiskne. Zaeviduje do spisové služby s èárovým kódem, do piedmètu se uvádí éíslo studenta a SZZ. Doruèovací cesta je piímá, uzel 32029 SySU FChT. Zápis o SZZ, posude rozhraní je v rutinním provozu od 1. 1. 2008. Byla do ní ze systému STAG exportována metadata (záznamy) všech prací obhájených v roce 2008 a v souladu se Směrnicí č. 13/2007 také plné texty prací ze všech fakult kromě FChT. Celkem bylo přidáno 1 776 záznamů. Záznamy byly pracovnicemi UK zkontrolovány a doplněny

This bachelor thesis deals with the processing of the overview of free available geodata in individual segments of the environment in the Czech Republic with listing their sources. The reader is briefly informed about the terms geodata and geographical informational systems in the introduction. At the end of the thesis, the availability of geodata in the Czech Republic as well as abroad was. Miroslav Koblížek administrátor IS STAG telefon 466 036 648 e-mail stag@upce.cz Univerzitní studentský e-mail Každému zapsanému studentovi Univerzity Pardubice je založen studentský e-mail Připravte se na lepší budoucnost! Studium na naší univerzitě otevírá dveře k zajímavé kariéře a umožňuje zapojení do odborné činnosti téměř 8 000 studentů. Plníme nezastupitelnou úlohu v rámci regionu a jeho širokého okolí, jsme respektovaná instituce na celostátní úrovni a vědecky se etablujeme na mezinárodní scéně Ekonomové, manažeři firem nebo zástupci úřadů navštíví ve dnech 18. - 22. listopadu Fakultu ekonomicko-správní, aby přednášeli na 13. ročníku Týdne teorie a praxe v ekonomice. Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Se studenty bude diskutovat na desítky odborníků

Portál UPOL - Vítejt

Souborný katalog - fond Knihovny UP. Katalogy sbírek. Academia film Olomouc (AFO) Academia film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se každoročně koná v dubnu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.Knihovna má ve fondu dokumenty z prvních 49 ročníků festivalu Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Jitka.Hladikova@upce.cz Vzdělávací portál Moderní dějiny. 11. nahrát na Stag), odevzdat lze samozřejmě i tištěné výtisky v kroužkové vazbě. Více v odkazu. 10.11. 2020. Vedení ÚHV studující vyzývá k případné revizi postupu probíhajících výzkumů ke kvalifikačním pracím. Pokud tušíte, že budete mít.

Portál UJEP - Vítejt

 1. ika Haška, pardubického rodáka a absolventa tehdejší Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové
 2. E-Přihláška - Portál ZČU Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky ZČU. Vstupní stránka portálu ZČU. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. HelpDesk - kontaktujte uživatelskou podporu. E-Přihláška Přihlásit English. HelpDesk - kontaktujte uživatelskou podporu
 3. agendy STAG prostřednictvím Portálu UP. Upozornění: Po vytištění a odevzdání zadání BP je možné v Podkladu pro zadání BP provádět změny pouze se souhlasem přednosty ústavu (viz postup dle části III, bod A). Termín: do konce měsíce ledna 2. Odevzdání ZADÁNÍ bakalářské prác
 4. Život na UPCE. Akce pro veřejnost. Lavička Václava Havla. Galerie umění. Dynamická mapa s fotografiemi budov. Pracovníky JC najdete v těchto kancelářích: Sekretariát. jc@upce.cz e-mail - multimediální učebna: lab.jc@upce.cz Jazykové centrum bylo přestěhováno do východního křídla budovy DB do prvního patra (nad prostor bufetu)
 5. Usnadníme ti studium. Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje
 6. KLEPRLÍK, J. Druhy právních předpisů Evroé unie k provozování silniční dopravy a orientace v nich, portál Eurlex a jeho nuance Perner´s Contacts, 2014, vol. Neuveden, no. 3, s. 88-106. ISSN: 1801-674X
 7. STAG UPOL, UJEP, JČU, UTB, UHK, UPCE, ZČU, TUL, VFU, OSU - přihlášení, údaje, změna hesla. Informační systém STAG (zkratka slov STudiní AGenda) využívá v současné době více než desítka vysokých škol v České republice, jde o známé univerzity

STAG - Portál TUL - Vítejt

Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Víc Kurzy budou probíhat od 30. 9. do 31.12. 2019. V případě zájmu se prosím přihlaste přes Portál vzdělávání zaměstnanců - zde (při přihlašování do kurzu použijte prosím prohlížeč EXPLORER) Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bourov Naše fakulta v rámci Noci vědců 2020 rovněž přispěla příspěvkem na téma Vzdělávání budoucnosti: sociální a emoční dovednosti ve světě robotů a umělé inteligence Pohlaví: Status: Stát, kde studuji: Škola, kterou studuji: Jaké používáte prostředí ke komunikaci na internetu: Internet ke studiu využívám: Už jsem někdy zkusil e-learning: Při řešení studijních záležitostí (domluva s profesory, se studijním oddělením apod.) dávám přednost: Informace na internetu vyhledávám také na stránkách v cizím jazyce: Při zpracování.

Ve dnech 17. - 19. října se konal společný doktorský seminář na Bukovině u Hrubé Skály. Pod vedením prof. Mileny Lenderové (FF UPCE), prof. Michaela Hrubé (FF UJEP), doc. Jiřího Kubeše (FF UPCE) a dr. Stanislavy Musilové (FF UJEP) se diskutovalo o dějinách dětství a dalších historických tématech UTB je mladá a moderní univerzita, která vzdělává 9 500 studentů v humanitních, přírodovědeckých, technických, zdravotnických a uměleckých oborech Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF

Portál JU - Vítejt

Portál UTB - Vítejt

Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru Studijní oddělení čzu fld Studijní oddělení - MVŠ . Vlakem nebo busem na vlakové/autobusové nádraží v Přerově. Poté cca 10 min pěšky

Portál UHK - IS/STAG - Vítejt

Přihlášení k Office 365 Microsoft Offic

IS/STAG - Wikipedi

 1. UIS Univerzity Palackého - UIS Univerzity Palackéh
 2. Microsoft Office 365 Dopravní fakulta Jana Perner
 3. Portál UPOL - Info ke STAG
 4. IS/STAG - Květen I

STAG - Informační systém studijní agendy / Slezská

 1. Univerzita Pardubice: Postup pro aktivaci a nastavení účtu
 2. Portál UTB - Prohlížen
 3. IS/STAG - Listopad
 4. Portál Vysoká škola PRIGO - Vítejt
 5. Doporučená literatura k přijímacímu řízení do navazujícího

Muzeum v Červené věži Fakulta restaurován

 1. Dobrovolníkem v době pandemie? Pomáhej s námi Fakulta
 2. Univerzita Hradec Králov
 3. Ing. Hana Jonášová, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správn
 4. s absolventy Fakulta restaurován
 5. upce stag Vítejte - Portál UPa - Portál UPa - Vítejt
 • Diabetes mellitus doporučené postupy.
 • Kodi návod.
 • Dana vávrová.
 • Jak nastavit pendlovky.
 • Odpis goodwillu účtování.
 • Očkování kapské město.
 • Ria imunologie.
 • Liči vitamíny.
 • Fusion vrchlabí.
 • Basset hound štěňata prodej.
 • C.a.t.s. game pc.
 • Akumulační plastová nádrž na dešťovou vodu 6000 l.
 • Mapa letiště vídeň.
 • Sada gelových barev wilton.
 • Transkonjunktivální plastika dolních víček.
 • Zwinger wiki.
 • Aku stěrka na okna karcher.
 • Jak dlouho vydrží antibiotika v těle.
 • Infuze vitaminu c praha.
 • Loxone navod.
 • Vzory na velikonoční kraslice.
 • Jmenuji se earl 5. série online.
 • Moučník s krémem z mascarpone.
 • Plavky bikiny fitness.
 • Praskání žilek na prstech ruky.
 • Adobe reader.
 • Vánoční přáníčka ručně dělaná.
 • Dieta po operaci žaludku.
 • Lamborghini urus tech specs.
 • Pospíchal nábytek.
 • Dárek pro 17letého kluka.
 • Singapore airlines a380 economy.
 • Vyhlazovací tábory v česku.
 • Přední tlumiče fabia 1.
 • Cukrovka svědění kůže.
 • Cukrovka hodnoty 9.
 • Ma cenu jit spat na hodinu.
 • Chata gizela lipno.
 • Kurz řezbářství jihlava.
 • Hairspray obsazení.
 • Manowar final battle support.