Home

Souřadnice bodů pracovní list 5. ročník

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Souřadnice bodu se zapisují do hranatých závorek. Jako první se vždy zapíše souřadnice na vodorovné ose x, pak souřadnice na svislé ose y. Následující ukázky souřadnic bodů a obrázků ti ve tvé další práci pomohou. Místo bodů jsou obrázky. Postup je stejný předkládáme vám pracovní listy, které navazují na knihu Harry Potter a Kámen mudrců. Jsou vhodné pro žáky 4. a 5. ročníků. Kniha obsahuje sedmnáct kapitol a ke každé z nich je vytvořený jeden pracovní list. Po přečtení každé kapitoly je tedy vhodné zařadit konkrétní pracovní list. Listy jso 5. ročník. Násobení a dělení Souřadnice. Čtvercová síť - Školáci; Souřadnice bodů a obrázk.

Souřadnice bodů v rovině základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru Statistik ČESKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT STR. 68 - DOKONČIT, STR. 69 CELÁ POLÁRNÍ PÁS - vytisknout a nalepit do sešitu nebo opsat ZDE (Pdf ZDE) Vypracovat pracovní list k čítance (čtení) ZDE (pdf ZDE) Matematika 5.A 16. 11. - 20. 11. Po M/Š str. 38/2, 38/6 (1. řádek +zk. Hravá geometrie ZŠ a MŠ Loučany - EU peníze školám. Hravá geometrie - IV2-2. Autor: Mgr. Zuzana Koláčková Soubor k anotaci: Hravá geometrie (.pdf, 0.27 MB) Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace PRACOVNÍ LISTY 3. ROČNÍK ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: • Soustava souřadnic v rovině a prostoru • Vzdálenost 2 bodů, střed úsečky • Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin • Rovnice přímky • Geometrie v rovině - vzájemná poloha přímek, odchylka, vzdálenost příme Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde..

Video: DUMY.CZ Materiál Souřadnice bodů

Souřadnice bodů,M,5.ročník Materiál je určen k samostatné práci žáků, k procvičení učiva na interaktivní tabuli i na žákovských zařízeních - tabletech, noteboocích apod. Soubor obsahuje 3 cvičení, pokyny ke každému cvičení i řešení jsou uvedeny na stránce, součástí souboru jsou i správná řešení formou. PRACOVNÍ LISTY 1. ROČNÍK FUNKCE Základní pojmy: • Funkce, definiční obor, obor hodnot funkce je v kartézské soustavě souřadnic množina všech bodů roviny [x,f(x)] souřadnice průsečíků grafu funkce . f. se souřadnicovými osami . x, y. 7/27 PRACOVNÍ LISTY 1. ROČNÍK

Pracovní sešit str. 20 / cv. 2, 3 (cv. 1 uděláme v pondělí společně). M - G. Napište si do geometrického sešitu: Souřadnice bodů. Souřadnice bodů se zapisují do hranatých závorek. Jako první se vždy píše souřadnice na vodorovné ose x, pak souřadnice na svislé ose y. Osy x a y jsou na sebe kolmé Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

Pracovní list č. 1 Souřadnice bodů, vzdálenost dvou bodů, střed úsečky 1) Sestrojte dané body: a) S = [,5; ì]. Určete souřadnice zbývajících vrcholů , D a velikost úhlopříček. 13) Dokažte, že trojúhelník PQR je rovnostranný, je-li dáno: 5. ročník Týden od 16. 11. do 20. 11. 2020 1.Procvičujeme správnost a přesnost vyjadřování - pracovní sešit strana 23 cvičení 4 2.Opakujeme, co jsou slova přejatá - učivo z minulého týdne , přečti si a připomeň z učebnice na straně 43 rámeček. Pak vypracuj v pracovním sešitě na straně 23 cvičení 5 Rozhodovačka - 5. třída. Rychlé cvičení na procvičení počítání - dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání

Souřadnice bodů a obrázků - eStránky

Pedagogická poznámka: Úvodní hodinu beru jako opakování z funkcí. Pracovní list je poměrně jednoduchý, ale z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba toto učivo zopakovat. Kartézská soustava souřadnic je soustava, jejíž osy x,y jsou navzájem kolmé a délkové jednotky na obou osách jsou stejné. Obvykle ji značíme Oxy, kd Hravá matematika 5 pracovní sešit - 1. díl - původní řada Pracovní sešit z původní řady matematiky pro 5. ročník základních škol je vytvořen moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci pracovní list. Přihlásit se. Úvodní stránka; Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 1 730x. 2. Půda - pracovní list 6 - 5. ročník. pracovní list. Stupeň: Základní 1. stupe. Předmět: Matematika Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ Autor: Renata Balejová Typ dokumentu: Učebný materiál Vytvořené dne: 29.05.2012 21:24 Formát. Souřadnice bodů; Souřadnice bodů - procvičování S titulem Matematika 5. ročník ZŠ Pracovní sešit k učebnici Matematika 5. ročník 1. díl 83 Kč skladem DO KOŠÍKU. Pracovní sešit k učebnici Matematika 5. ročník 2. díl 99 Kč skladem DO KOŠÍKU.

Pracovní Listy Pro 4

- slovní úlohy - 3. ročník - násobení 10, 100, 1000 - dělení 10, 100, 1000 - ZLOMKY - ZLOMKY II VLASTIVĚDA DĚJEPIS 5. třída - HUSITSKÉ VÁLKY - test - DĚJINY I - 4. TŘÍDA - vše - DĚJINY II - 5. TŘÍDA - vše - ZÁPISY Z HODIN 3. - 4. třída - NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY - pracovní sešit pro 4. ročník - STOLETÍ. pracovní list, papíry formátů A0 - A5. Různé sešity, bloky, vizitky, kalendáře Metodický a didaktický komentář: Úvodní první úkol je určen pro všechny ročníky - měření stran papíru různých formátů řady A. Úkol pro 6. ročník je více praktický, souvisí s obsahem obdélníka a dělitelností Souhrnné opakování učiva 5.ročníku - čísla přirozená, desetinná, zlomky, převody jednotek, římské číslice Souřadnice bodů Geometrie - pexeso (jednodušší) na vzorce a vzájemnou polohu příme MATEMATIKA - 5. ROČNÍK: 1.pololetí: 2.pololetí: Početní výkony a jejich pojmy: MILIARDA - počítání s velkými čísly: Písemné sčítání do milionu: Písemné dělení dvojcifer. dělitelem: Písemné odčítání do milionu: Velká čísla - pamětné počítání: Písemné násobení do milionu: Písemné sčítání velkých.

5. ročník - Procvičován

 1. Pracovní list - přímá a nepřímá úměra - řešení 1. Urči souřadnice bodů: 2. Sestroj v pravoúhlé soustavě souřadnic Oxy graf přímé úměrnosti y.
 2. Příšerky testující znalost kvadrantů a souřadnice bodů na osách. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely
 3. 3. pracovní listy tištěné - samostatná práce Hodnotící kriteria prac. listu č.1: jedna správně vyplněná řádka tajenky - jeden bod. Žák může získat 10 bodů + 5 bodů za tajenku. Celkem 15 bodů. Vysoká úroveň znalostí 15 -12bodů. Střední úroveň znalostí 11-9 bodů. Nízká úroveň znalostí 9- 0 bodů
 4. M : podle učebnice str. 18 cv. 3,4,5,6,7 - při samostatné práci nutno stále kontrolovat. Dú - na Po : pracovní sešit str. 5 cv 1,2,3. 27.9. Čj - procvičovali jsme předložky a předpony ze str.12-13, pro většinu je úkol jen ústní- zopakovat si toto učiv
 5. Pracovní list 3: Př.: Jsou dány body A> 3;3@,O>0;0@Určete body B,C tak, aby bod O byl středem úsečky AB a bod A středem úsečky O,C.Vypočtěte souřadnice hledaných bodů a ověřte graficky (využijte středovou souměrnost)
 6. 5. písmeno má souřadnice: zwei und dreizehn 6. písmeno má souřadnice: eins und fünfzehn 7. písmeno má souřadnice: drei und sechzehn 8. písmeno má souřadnice: fünfzehn und drei -pracovní list č. 3 je možno zařadit jako domácí úkol-kontrola práce učitelem, společné hodnocení výsledk
 7. Pracovní listy pro ZŠ speciální, 7 - 10. ročník. Materiál slouží k procvičování označování bodů v rovině, poznávání rozdílu mezi rovnou a křivou čárou (nácvik rýsování přímky a úsečky), označování krajních bodů úseček, porovnávání úseček podle délky, přesnost měření v cm. Odkaz ke stažení

Souřadnice bodů v rovině - Digitální učební materiály RV

6. ročník - 7. Shodná zobrazení 4 b) Jako v předcházejícím příkladě narýsujeme obrazy bodů M a N. Úsečka M´N´ je obrazem vzoru MN. c)Obdobným postupem sestrojíme obrazy vrcholů trojúhelníka UVX. Obrazy těchto bodů jsou vrcholy nového trojúhelníka, který je obrazem původního trojúhelníka UVX 8. ročník - 5. Funkce 8 Řešení : c) 1. fáze : určíme souřadnice vybraných bodů, které zapíšeme do tabulky. 2. fáze : z tabulky již známým postupem určíme rovnici funkce f(x) = - x + 1 - později na základě dalších znalostí budeme umět z grafu rovnou určit rovnici funkc 5. ročník - Matematika: G: Úhlopříčky G: Druhy trojúhelníků G: Jednotky obsahu G: Krychle G: Kvádr G: Kvíz z geometrie G: Obsahy složitějších obrazců G: Porovnávání úhlopříček G: Povrch krychle G: Povrch kvádru G: Rovnoběžník a lichoběžník G: Slovní úlohy v geometrii G: Souřadnice bodů G: Tělesa G: Trojúhelní Matematika 4. a 5. ročník: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2012 Součástí sady je i téma Souřadnice bodů - vysvětlení pojmu, zaznamenávání na osách a téma Osová souměrnost - vytváření obrazců podle osové souměrnosti. 1_Pracovní_list_5b_06.doc .doc 270,00 kB 0× 10. Tématický plán Matematika - 5. ročník školní rok 2020/2021 G: Souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu Leden: Průměrná rychlost adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky, nechat žáky si sami organizovat práci

ZŠ Zárubova - 5. ročník

Metodický list. Pracovní list je určen pro žáky 3. ročníku čtyřletého a 5. ročníku šestiletého studia, dále pro žáky maturitního ročníku a matematického semináře. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí. Pracovní list je rozdělen na čtyři části Pracovní sešit pro 5. ročník 2. díl v souladu s RVP ZV 2013. pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím Matematiky od vydavatelství Alter, Prodos, SPN a Nová škola.. Jednotky (délky, objemu, hmotnosti, času fyzika - pracovní listy 6.-9. ročník. fyzika procvičování. Fyzika projekty. matematika 6.třída - pracovní listy. matematika 6.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - pracovní listy. matematika 7.třída - výklad + příklady. matematika 8.třída - pracovní listy. matematika 8.třída - výklad + příklad 4. a 5. ročník Upřesnit hledání pracovní sešit (formát A4; 32 stran) vhodný pro žáky 1.- 4. ročník základní ško.. Mřížka - souřadnice bodů. Pomocí těchto šifrovaných abeced učitelé velmi snadno a rychle připraví různé tajenky. Usnadní jim p.

Hravá geometrie - ZŠ a MŠ Loučany - EU peníze školá

 1. VI. Geometrie (trojúhelníky, kružnice a kruh, souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu, krychle a kvádr) Parametry ISBN kód: 978-80-87881-04- Formát: 210×297 mm Vazba: brožovaná Počet stran: 48 Počáteční ročník: 5 Koncový ročník: 5
 2. PRACOVNÍ LIST. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0266 Číslo materiálu VY_42_INOVACE_KvK_MA_2OA_02 Autor Mgr. Kateřina Kočvarová Tematický celek Funkce Ročník 2. Datum tvorby 1. 9. 2013 Anotace Pracovní list je zaměřen na procvičení učiva funkce a na rozvoj komunikace s učitelem
 3. Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web
 4. VI. Geometrie (trojúhelníky, kružnice a kruh, souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu, krychle a kvádr) Parametry ISBN kód: 978-80-87881-05-7 Vazba: brožovaná Počet stran: 44 Počáteční ročník: 5 Koncový ročník: 5
 5. Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ. Výška RT Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43? ABS KC Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i. Čtvrtletka Je-li tg α = 2,8, vypočítejte sin α, cos α, cotg α . Euklid

Literatura pro 3. ročník 4 1 Světová poezie v 1. polovině 20. století 1.1 Opakování učiva 2. ročníku Úkol 1 Vyluštěte křížovku. (23b) Významný představitel v deckého realismu u nás. Sm r, který se snažil zachytit prchavý okamžik, dojem 1. úkol: Dopiš si zápis z prezentace Hydrosféra do sešitu včetně obrázků (slaidy - 5,7,8,9,10) 2.úkol: Na e-learningu si otevři složku Hydrosféra - pracovní list a do sešitu si za pomocí atlasu odpověz na zadané otázky. Opiš otázku + napiš odpověď Ročník 4 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací obor Vlastivěda Tematický okruh Mapy a plány Téma - klíčová slova Mapa, glóbus, atlas, měřítko mapy, legenda, navigace, navigační přístroje. Anotace Tento pracovní list slouží k procvičení vědomostí o mapě, které jsou potřebné ke správné práci s. VY_32_INOVACE_M5_12_14. Šablona III/2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Souřadnice. bodů. VY_32_INOVACE_M5_12_1

Pracovní listy pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia 1-5 bodů podle toho, jak moc ti vadí: (1 = nevadí vůbec, 2 = nevadí, 3 = trochu mi vadí, 4 = vadí mi, 5 = vadí maximálně): Hele! (místo oslovení) Slepice! (oslovení dívky) Mám žížu! (žízeň Třída 5.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení Zítra mají děti vypracovat zadané úkoly z ČJ a M, dostaly pracovní listy (ve čtvrtek, kdy budeme mít 1. online hodinu, to společně zkontrolujeme). S dětmi se budu setkávat v úter. Ročník: 9. Klíčová slova: Soustavy rovnic, metoda sčítací a dosazovací, slovní úlohy. Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje postupy při řešení soustav lineárních rovnic o dvou neznámých (metoda dosazovací a sčítací) a slovních úloh řešených soustavou lineárních rovnic o dvou neznámých Matematika - 5. ročník VY_32_INOVACE_M.5.03 Téma: Rovnoběžky, různoběžky, kolmice Období zpracování: Listopad 2011 Metodické poznámky: Pracovní list slouží k procvičení rýsování rovnoběžek, různoběžek a kolmic. Dále je zde hledán 5. ročník . Magické čtverce pro 3.- 5. ročník (25 ks) při řešení jednoho magického čtverce žák vypočítá&n.. Obrázkové doplňovačky - Přísloví a lidová rčení . pracovní sešit (formát A4; 32 stran) vhodný pro žáky 1.- 4. ročník základní ško.. souřadnice bodů. Pomocí těchto šifrovaných.

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

 1. Obsah 1. ročník 1. ročník - Welded and riveted joints - Svarové a nýtové spoje 1. ročník - Springs - pružiny Množiny bodů s danou vlastností Právo, právní řád - pracovní list Základní právní pojmy - testová úloha Právní vztahy - prezentac
 2. Pracovní pomůcka 2020 4 U_3 POZNÁMKA.Rozdíl mezi délkou spojnice bodů A, B v S-JTSK (ze souřadnic) a délkou určenou v místní soustavě (ze souřadnic), nesmí překročit mezní odchylku 0,10 m. 1. Výpočet vodorovné roviny v kostce (obecné řešení) Podkladem pro výpočet je nepravidelná trojúhelníková síť (Triangulated Irregular Network, v
 3. ORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ PRACOVNÍ LIST Body celkem Úloha 1 Benzene, vidím tě dvojmo! 5,5 bodu Bifenyly jsou sloučeniny, které obsahují dvě jádra benzenu navázaná přímo na sebe. 1) Nakreslete molekulu bifenylu (fenylbenzenu). Struktura bifenylu: body: Syntéza substituovaných bifenylů není snadná
 4. Plán na týden 14.-16.10.2020 Základy rýsování pracovní list prezentace Úhly pracovní list (oboustranný) prezentace Plán na týden 19.-23.10.2020 Osová souměrnost pracovní list (oboustranný) prezentace Středová souměrnost pracovní list (oboustranný) prezentac
 5. DÚ (7.12. - 12.12.2018) - pracovní list, který dostanete v pátek v hodině DÚ (14.12. - 19.12.2018) - pracovní sešit Kočí , str. 166 a 167 - celá (pokud nasbíráš 35 bodů, bude puntík navíc
 6. ární práce č.10 - Přímka a její vyjádření, vzájemná poloha přímek

Souřadnice bodů,M,5

Cvičebnice literatury pro 2. ročník 5 1 Úvod do studia literatury Literatura je věc líbení, když se ti to líbí, tak je to pro tebe dobré, když ne, tak to pro (maximum 33 bodů). Bodové rozpětí Hodnocení Váš výsledek 33-30 1 29-25 2 24-17 3 16-9 4 8-0 5 5b. 7b. 10b.. Matematika - Pracovní listy 1. TEST 1. Matematika_první ročník_2014. Souřadnice bodů, vektory a operace s nimi. Prezentace aplikace PowerPoint. 4. čtvrtletní práce z matematiky, 6. ročník, zkušební.

Škola Rovensko - Domácí výuka 5

Matematika 8. ročník ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec PRACOVNÍ LIST 13 14. 5. 2020 Pokyny k pracovnímu listu č. 13 1. Tentokrát je pracovní list bez úkolu 2. Do školního sešitu napiš datum a místo čísla hodiny napiš PL č. 13. 3. Pozorně si přečti učivo z následujících stran 4 na volný list narýsuj trojúhelník ABC a jeho střední příčky (a=8,5 cm, b=6,5 cm, c=9,5 cm) trojúhelník rozstříhej podle příček na 4 trojúhelníky, kousky polož vedle sebe do řady, aby bylo vidět, že jsou stejné, vyfoť a pošl E-škola ZŠ a MŠ Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí. Home; Courses; Zeměpis; 6. ročník; Course categories Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > Požadovaná cvičení nenalezena. Požadovaná cvičení nenalezena. Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv. Zadat Zavřít. Kupte knihu Matematika se čtyřlístkem 5/1.díl Pracovní sešit (collegium) s 5 % slevou za 52 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů

4.2 Druhý pracovní list Druhý pracovní list nebyl také těžký. Vyskytl se zde také problém s porovnáváním dvou zlomků. Největší kámen úrazu byly porovnávané zlomky 5 4 5 3. Děti přisuzovaly větší hodnotu k prvnímu zlomku, protože číslo ve jmenovateli v prvním zlomku je větší než ve druhém 56. ročník 2019/2020 • 5% roztok FeCl 3 (Fe3+) Pracovní postup: 1) Rozložením kancelářských svorek si vytvořte očka pro vložení roztoku (viz obrázek níže) a vložte je do jedné 5 PRACOVNÍ LIST 30 BODŮ Úloha 1 Plamenové zkoušky kationt. Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh, kružnice, koule je čtvrtým geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na nácvik rýsování kružnice a poznávání souvislostí mezi kruhem, kružnicí a koulí. Očekávaný výstup: rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní. Kupte knihu Angličtina pro 5. ročník základní školy Pracovní sešit (Juraj Belán, E. Čížková, P. Synková) s 1 % slevou za 157 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Lineární rovnice PPT názorně clil e-learning . příklady s výsledky zde. Lineární rovnicí nazýváme rovnost, kterou lze po ekvivalentních úpravách převést na tvar: ax + b = 0 kde x je neznámá (kořen) rovnice. Řešit rovnici znamená určit její kořen. Součástí řešení rovnice bývá obvykle zkouška !!

VY_32_INOVACE_12_2 Přírodověda 1

 1. Matematika 8. ročník ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec PRACOVNÍ LIST 12 12. 5. 2020 Pokyny k pracovnímu listu č. 12 1. Tentokrát je pracovní list bez úkolu 2. Do školního sešitu napiš datum a místo čísla hodiny napiš PL č. 12. 3. Pozorně si přečti učivo z následujících stran 4
 2. Souřadnice bodů. Matematika / ZŠ1 5. ročník. 1 4 Souřadnice bodů. 28,- CZK Detail Začít. Střed úsečky a osa úsečky Matematika / ZŠ1 5. ročník. 1 9 Závisle a nezávisle proměnná . 28,- CZK Detail Začít. Zobrazit dalších 1 kurzů. Kurzy a testy.
 3. áře. Slouží k procvičování, opakování, případně i ověřování znalostí

5. ročník

Podporujeme H-mat, o.p.s. Koupí libovolných učebnic, příruček, sešitů a pomůcek přes tento eshop přispíváte na činnost H-mat, o.p.s., kterou založil prof. Hejný.. Chcete-li podpořit rozvoj a šíření Hejného metody přímo, využijte službu Darujme.cz Pracovní listy a úlohy v programu Malování Namaluj obrázek se svým jménem o velikosti 800 x 600 bodů. Námět je zde. Obrázek ulož jako jmeno. Namaluj obrázek o velikosti 640 x 480 bodů na téma Vesmír, námět je zde a na téma Deštník, námět je zde 12. DĚLENÍ POZEMKU - pracovní list, plný text, domácí úkol je řešen v rámci výuky v hodinách - práce v programu GROMA. Souřadnice bodů - zadání. 13. SMĚRNÍK, DÉLKA - pracovní list, plný text, domácí úkol. 14. RAJÓN - pracovní list, plný text, domácí úkol. Samostudium po 10.3.202 Ročník: 6. ročník ZŠ zeměpisná poloha. zeměpisná síť. zeměpisné souřadnice. Zobrazit dokumenty autora. Š71 - Najdi zloděje.pdf. 279× Slepé mapy Zeměpisná síť. Pracovní listy Kvíz - Geografie pro 5. ročník. Interaktivní kvízy Planeta Země - test. Školní testy Celoroční opakování ze zeměpisu. Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů - 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí.

Rozhodovačka - 5. třída - Umíme matik

Hravá matematika 5 pracovní sešit - 1

Pracovní list 1) Sestrojte trojúhelník A, pokud znáte stranu a = 6 cm, b = 7,5 cm a c = 7 cm. K danému trojúhelníku sestrojte kružnici opsanou. 2) Sestrojte trojúhelník KLM, pokud znáte úhel κ = 120° stranu k = 12,5 cm a m = 8 cm. K danému trojúhelníku sestrojte kružnici vepsanou Devátý ročník 176) Obyvatelstvo světa - počet, rozmístění, hustota zalidnění, vývoj počtu obyvatelstva - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Počet, rozmístění, hustota, vývoj počtu obyvate

Kouzelnické triky s Fibonacciho posloupností - 9. ročník 8 PRACOVNÍ LIST 1. TRIK: Vyberte si libovolná dvě čísla (s libovolným počtem cifer). Nyní s použitím kalkulačky nebo vlastní hlavy vytvoříme Fibonacciho posloupnost, jejíž dva první členy jsme si zvolili. Tedy sečteme první dva členy a vytvoříme tak členy. vytisknout pracovní list Zlomky.pdf (287.78 kB) Zadání pro ty, kteří nebudoou připojeni na online hodině. Připrav si pracovní list ZLOMKY a vybyrvi: 2 1 4 — — — 5 5 5 . Další tři obrázky rozděl na dest dílů. Jeden ponechej prázdný, ve druhém vybarvi 4 a ve třetím 5 pracovní list studenta Matematika Úkol Pomůcky Teoretický úvod () Vypracování 1) Změřte souřadnice pohybující se tyče. 2) Použijte změřené hodnoty k výpočtu vzdáleností jednotlivých konců hvězdy. 3) Porovnejte vypočtené a skutečně změřené vzdálenosti na obrazci 5) Pomocí rovnoběžek určujeme zeměpisnou: b) šířku 6) Hlavní rovnoběžka rozděluje zemi na polokouli: severní a jižní Obrázek 4) Do obrázku zakresli hlavní poledník 5) Do obrázku zakresli hlavní rovnoběžku 6) Do obrázku pojmenuj hlavní světové strany (S, J, Z, V) Souřadnice −podle souřadnic urči hlavní měst 2 IV. modul pro první pomoc 2. ročník PRACOVNÍ LISTY Název školy: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.009

Půda - pracovní list 6 - 5

To stejné uděláme s bodem B a dostaneme 5=3*(-2)^2+6*(-2)+5. Na pravé straně dostaneme 3*4-12+5=5 a tudíž pravá strana se rovná té levé a proto bod B náleží dané funkci. Narýsujte graf této funkce. Při rýsování jakéhokoliv grafu je nutné znát několik bodů (3 - 5 bodů) na tom grafu Ročník / délka studia 7/8, 3/4 ŠVP: Určuje vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky; 02 Metodický pokyn DUM obsahuje pracovní list a jeho vyřešenou verzi obsahující základní úlohy na určování vzdálenosti dvou bodů a střed úsečky. Pracovní list lze použít jako sbírk .Mgr. Daniel Königer daniel.koniger@zsrakovskeho.cz Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.B: Po - pracovní list studenta Matematika Úkol Pomůcky 5 min Doba na provedení: jsou souřadnice bodů elipsy. Vzdálenosti a, b se nazývají hlavní poloosa a vedlejší poloosa elipsy. Abychom mohli v programu Logger Pro vykreslit elipsu, musíme z této rovnice vyjádři

Lineární funkce je každá funkce, která je dána předpisem y = ax + b, kde a a b jsou reálná čísla. Zvláštní případ lineární funkce nastává, pokud se a = 0, neboť předchozí zápis můžeme zkrátit takto: y = b, což je konstantní funkce (některé zdroje konstantní funkci mezi funkce lineární nezapočítávají).. Druhy lineárních funkcí Ročník: šestý . Metody výuky: frontální, fixační Pracovní list. 1) Zakroužkujte správné tvrzení Spojnici mezi vrcholem a středem protější strany nazýváme těžnice výška . Mimo vnitřek trojúhelníku mohou vézt těžnice výšky . Na trojúhelníky se stejným obsahem nám. V matematice je třeba, abyste denně opakovali pamětné sčítání do 100 a malou násobilku - bez toho se nehneme dál. Prosím Vás, snažte se i na řešení úkolů přijít sami. Vaši rodiče Vám mohou být nápomocni, poradit Vám nějakou návodnou otázkou, ale nikoli za Vás počítat, řešit slovní úlohy, rýsovat apod Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

Sborovna.cz - portál pro učitel

Pracovní listy z matematiky. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Pracovní listy z matematiky. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Seminář z geografie Soutěže do geografie Kvíz o jedničku GPR Fotosoutěž Příležitostní soutěže Testy a kvízy Čtení o Zemi Geografické hry Tělesná výchova a sport Sport, sportovní hry Teorie sportu Koordinace Pohyblivost Rychlost Síla Vytrvalost TV ve škole TV. - pracovní list Cestujeme po Evropě - vybarvit státy střední Evropy a v tabulce na str. 3 doplnit názvy států a hlavních měst) ústně 47/5, 6 Prac. sešit 23/4, 24/1 45/1, 2 - souřadnice bodů Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání 26. 5. 2021 Sbírá se pouze kancelářský papír, noviny, letáky, časopisy - svázané. Konstrukce a výpočet obvodů obrazců - test. Souřadnice bodů. str. 21/4b + 21/5. 16/1,2. Vesmír - test. M- Geo - pracovní list - souřadnice bodů.

Matematika 5. ročník ZŠ (jednodílná učebnice ..

5. ročník - ZŠ a MŠ Kladk

strana č. 5 ­ pracovní list ­ doplň chybějící vzor či obraz strana č. 6 ­ pracovní list ­ najdi chyby strana č. 7 ­ teorie osově souměrné útvary strana č. 8 ­ pracovní list ­ osově souměrné písmena strana č. 9 ­ pracovní list ­ doplň druhou část obrázk Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p a q dané rovnicí p: 2x + y − 8 = 0 a parametrickým vyjádřením přímky q: \begin{eqnarray} x &=&\color{red}{5 - t}\\ y &=&\color{blue}{2 + 2t} \end{eqnarray} V tomto případě máme jednu obecnou rovnici přímky a jednu parametrickou. Tento případ vyřešíme tak, že do obecné rovnice dosadíme za x a y hodnoty z parametrického vyjádření

Baltík uměl čarovat jen před sebe, ale díky souřadnicím může čarovat kamkoliv na pracovní ploše - i daleko od sebe. 1. Baltík vyčaroval Kytičku v tom řádku ve kterém stojí v 5 sloupci. 2. Baltík vyčaroval kytičku v tom sloupci, ve kterém stojí, ale v 0 řádku Souřadnice bodů jsou označovány malými písmenky Pracovní list slouží k opakování učiva o úhlu a jeho vlastnostech pro žáky 7. ročníku. Tématem pracovního listu jsou druhy a vlastnosti úhlů, převody úhlů, konstrukce daného úhlu podle úhloměru, přenášení úhlů a grafický a početní součet a rozdíl úhlů VE ČTVRTEK 4. 12. SE KONÁ ONLINE VÝUKA OD 8:00 h 10. 12. 2020 Test - Měření délky (test se bude psát ve škole :) ) Do 4. 12. 2020 poslat portfolio Měření délky ke kontrole a ohodnocení (4 pracovní listy, sebehodnocení a referát) na smejkalova@zsnalise.c 1) zkontrolovat si pracovní list Měřítko plánu a mapy - řešení je v Office 365 - Teams nebo na zde v týdnu 6. 4. - 8. 4. . Pokud není řešení jasné, domluvíme se ve středu 15. 4. na online hodině, která proběhne v čase 10:30 - 11:00. 2) Pravoúhlá soustava souřadnic - vysvětlíme si na online hodině - uč. 2 Přidávám také pracovní list k následujícímu svátku - 8. květen. Vypracujeme ho opět společně na příští (prezenční) hodině 30.11. Ti, kteří mají 5 v Bakalářích z pracovních listů nebo písemky, mi vše doplněné pošlou na email a vyplní písemku v MT Pracovní list - Cestou do školy květen 2020. Pokus se určit co nejvíce rostlinných a živočišných druhů na fotografiích. Své tipy si zapiš do přiložené tabulky, nebo přímo do PL. PL: Pracovní list_kveten_2020.pdf (1,1 MB) nebo ve Wordu: Pracovní list_kveten_2020.docx (9306098

 • Střelnice ostrava.
 • Zdroje inovací.
 • Němý princ.
 • Jak naladit hd programy přes anténu.
 • Největší město usa.
 • Me družstev v atletice 2019 vysledky.
 • Plexisklo na míru ostrava.
 • Vyšetření roupy.
 • Horoskop extra.
 • Recognize font from pdf.
 • Gameteam.
 • Bordo doga cena.
 • Octavia wrc cena.
 • Poop simulator.
 • Peyton list wikipedia.
 • Matkou ve 46 letech.
 • Avokádová pomazánka bez laktozy.
 • Ip kamery online.
 • Pořízení hypotéky.
 • Kozak dr.
 • Rybolov hra.
 • Jack ma čisté jmění.
 • Rekonstrukce starého domu svépomocí.
 • Hulk fotbal.
 • Rok 1967.
 • Distorze dna.
 • Jak dlouho brat leky na spani.
 • Slova na s.
 • Cattellův 16 faktorový dotazník.
 • Rossum team.
 • Exim tours egypt.
 • Tiemann katetr.
 • Zácpa a pak průjem.
 • Kyselina listová před otěhotněním.
 • Marie curie skłodowská ocenění.
 • 360 photo app.
 • Herec david caruso.
 • Vtipné dudlíky.
 • Kamenné žehrovice buddhismus.
 • Autoimunitní tyreoiditida příznaky.
 • Spasitel duny.