Home

Slovesa 6 ročník

Slovesa - 6.ročník. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 356 Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 3: Český jazyk: Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 01: 3: Český jazyk: Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 02: 3 Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od K online procvičování doporučujeme stránky www.umimecesky.cz (6. ročník) Anglický jazyk Učivo: 3. týden Regular and IRRegualar Verbs - Pravidelná R a Nepravidelná IRR slovesa - uč. SB 36/1 - čti věty a spoj s obrázky + z článku vypiš do sešitu slovesa a najdi jejich základní tva

Zborovna

Milé děti, máme pro vás další video. Je určené pro šesté ročníky, které nedávno začaly probírat minulý čas slovesa být. Vzpomínáte si na něj? Pojďme si látku.. Procvičte si velké množství pravopisných jevů v novém souhrnném cvičení určeném pro 6. ročník základní školy. Obsahuje 19 úloh, které svou úrovní odpovídají učivu šesťáků na základní škole.. Nikam nespěchejte, na cvičení si vyčleňte asi tak 5-6 minut.Pokud se vám ho nepodaří vyplnit alespoň na 89 % (2 chyby), klidně si ho zkuste vyplnit znovu Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK: JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Slovesa: Žák: - u sloves určuje mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas - rozeznává slovesné tvary jednoduché a složené - určí zvratná slovesa - rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovac

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Chodíte do 6. třídy základní školy a máte problémy s pravopisem? Procvičte si ho v našem novém pravopisném cvičení. Obsahuje 31 úloh a je sestaven k procvičení pravopisu žákům od 6. třídy ZŠ.. Tento krátký diktát se hodí do hodin českého jazyka i k domácí přípravě

6. Slovesa - opakování mluvnických kategori Předmět, obor, ročník Český jazyk a literatura, OA, 2. a 4.ročník Anotace Účelem tohoto pracovního listu je zopakovat a procvičit se žáky mluv. kategorie sloves Milé žákyně a milí žáci, rozhodl jsem se, že novou látku budu vysvětlovat pomocí prezentací s komentářem. Pokud budete mít na něco z videa otázky nebo připom.. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - slovesa, vyhledávání slovesných tvarů, slovesa jednoduchá a složená, určování kategorií sloves, podmiňovací způsob sloves, slova jsem/sem/jsi/si, tvoření sloves z podstatných jmen

6. ročník Angličtina 6. ročník Past simple (Jednoduchý minulý čas) Past simple (Slovesá v minulom čase) A/AN, SOME, ANY Much, many, a little, a few Reading comprehension - Aren't firefighters cool 6. Základ vypravování. 7. Úvod, stať, závěr. 8. Následnost dějů logicky za sebou. 9. Slovesa, která nejčastěji užíváme. 10. Typ osnovy, je tvořena pomocí slov, slovních spojení. 11. Psaní slohové práce nanečisto. R Ř Í T O M N Ý R O Z U Z L E N Í P Ř Í M Á Ř E Č C I T Á T O V 6.ročník Mluvnice SKLADBA. Základní skladební dvojice: podmět a přísudek. Podmět : vyjadřuje původce děje nebo nositele vlastnosti je vždy v 1.pádě - ptám se Kdo,co? a přísudkem. Může být vyjádřený : Chlapec přišel domů. nevyjádřený : Přijel včas.(on) /znám z tvaru slovesa Doporučená četba pro 6. ročník. Povinná četba na každé pololetí čítá tři knihy. Níže máte k dispozici seznam doporučené literatury. Z této nabídky si vyberte alespoň dvě knihy na každé pololetí. Ostatní knihy si zvolte podle svého

Slovesa - 6.ročník - Český jazyk - Základní 2. stupeň ..

Kvíz - Ohebné slovní druhy | datakabinet

Unit 3 - Project 2 - slovní zásoby Holidays. Jednoduchou slovní zásobu k tématu Holidays máte zde - prosím všimněte si, že pokud sjedete níže, máte pod slovíčky přidáno několik dalších aktivit - pexeso, balonky na sestřelování slov, hru oběšenec a osmisměrku.. postupně probereme - minulý čas prostý od slovesa to be, to have, pravidelné tvoření minulého. 6. ročník : Angličtina: The BAT - 10 cvičení : Pravidelná slovesa - 10 cvičení: Body - 10 cvičení : Nepravidelná slovesa 1 - 10 cvičení: Present Simple - 10 cvičení : Nepravidelná slovesa 2 - 10 cvičení: Plurals - 10 cvičení : Was - were-20 cvičení: Pronouns - Zájmena - 10 cvičení : Food-11 cvičení: Nepravidelná. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Frázová slovesa: get, take. Rozhodovačka: střední. Rodina, lidé, vztahy. Slovíčka: výběr z možností: lehk Slovesa pro 6. ročník - hodina v programu ActivInspire, opakování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, způsob, čas), vyhledávání sloves ve větách, určování mluvnických kategorií, rozlišení slovesného času, tvoření 2. osoby jednotného čísla, používání sloves - vypravování podle obrázku, obsahuje také. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál

AJ - FOOD ( 6. ročníky ) - 2. část Angličtina ø 91.3% / 2946 × vyzkoušeno; Pouze pro 6. ročník Angličtina ø 84% / 2340 × vyzkoušeno; Angličtina-pro 6.třídu Angličtina ø 80.6% / 9034 × vyzkoušeno; AJ - do / does - správná věta Angličtina ø 58.1% / 14232 × vyzkoušeno; AJ - 6. třída Angličtina ø 76.5% / 3052. 6.ročník Sloh POPIS PŘEDMĚTU. Cílem je, aby si popisovaný předmět dokonale představil i ten, kdo ho nikdy neviděl. Proto musí být naše vyjádření přesné, srozumitelné. Pečlivě popíšu velikost, rozměry, tvar, materiál, barvu, použití. U složitějších věcí dám pozor na to, abych popisoval v jednom směru 2. ročník 3. ročník 4. ročník angličtina aritmetika diktát domškolácí doplňovačka dějiny gramatika logika mapa matematika minecraft mluvnice obojživelníci obratlovci odčítání popis prezident prvouka psaní ptáci písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy slovní zásoba slovní úloha. Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy

6. ročník Stránka naposledy upravena 12:10, 23 Srp 2009 uživatelem Svatopluk Mare Slovesa. slovesný způsob a čas. podmiňovací způsob přítomný a minulý. 6. ročník. ČESKÝ JAZYK - práci mi budete i posílat, vyfotíte telefonem a rovnou pošlete mně na zkontrolování na e-mail: drahuse.castkova@zs-jesenice.cz - práce mi posílejte ze svého školního e-mail Výuková videa Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám: ročník: 1. díl, 2. díl, 3. díl (Aktualizované vydání 2018-2019) ročník: 4. díl, 5. díl (Aktualizované vydání 2019-2020), 6. díl (výuková videa pro aktualizovaný 6. Ročník: Ke stažení Pracovní list - opakování - vzory podstatných jmen, slovní druhy, přídavná jména, slovesa: 5. VY_32_INOVACE_5_59.pdf (169,8 kB) VY_32_INOVACE_5/60: Pracovní list - opakování - doplňovací cvičení. procviČujeme slovesa - osobu, ČÍslo, Čas, zpŮsob. celý příspěvek | rubrika: jazyk ČeskÝ. klauni - test. 24. 4. 201

Seznam cvičen

English for you: Minulý čas slovesa být - 6

Souhrnné cvičení pro 6

 1. 6. A. Učivo podle tematických plánů - 6. ročník - březen 2020 - duben 2020 . Český jazyk - Co jsou slovesa, poznávání sloves - Vyhledávání sloves v textu - Osobní zájmena - Osoba a číslo u sloves. Matematika - Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek / dvojciferná a trojciferná čísla
 2. Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici).Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami.
 3. ANGLIČTINA 8. ročník 2. - 6. 11. 2020 Všechny vás zdravím, určitě už víte, že od 9.11. nebude výuka probíhat prostřednictvím webových stránek vaší třídy, ale prostřednictvím MS Teams. Předpokládám, že zpočátku bude výuka v MS Teams probíhat především uveřejňováním zadání (výkladem látky, pracovní list
 4. Úvod > Angličtina v jednotlivých ročnících > 6.ročník. 6.ročník. Učební osnovy pro 6.ročník upravuje školní vzdělávací program, který je ke stažení na stránkách školy . www.zs.ricany.cz . Minulý čas prostý (slovesa pravidelná a nepravidelná: obměňování krátkých textů se zachováním smyslu textu.
 5. 1/10 The children.. cartoons when their mother came home. have watched; were watching; have been watching; watched; 2/10 Peter.. letters since he came in this morning

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

6. - 9. ročník. Český jazyk - napříč literaturou DUM 25. Mistr Jan Hus - život a dílo. 25_01_Sv_DUM_pracovní list (docx, 45.01 kB) 25_01_Sv_DUM_výuka (flipchart, 2.12 MB) Jaroslav Seifert- život a dílo. 25_02_Sv_DUM_výuka+ověřen Slovesa - rod, vid - opakován Týden od 15.6. do 25.6. :)Musím pochválit Vaši práci v celém období online výuky. V následujících dvou týdnech už nebudeme mít online setkání. Níže jsem pro vás k vypracování připravila pracovní list. Není třeba ho tisknout, stačí vyplnit na počítači. Až budete mít doplněno celé, zašlete. Budete mít zadané také cvičení na procvičování.. Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. ÚKOLY od 1. 6. do 5. 6. Téma: Frázová slovesa (=sloveso + předložka) Naučte se frázová slovesa: get on - nastoupit do..., get off - vystoupit, sit down - posadit se, lok at - podívat se, try out - vyzkoušet si (oblečení, kolo...), look for - hledat, pick up - zvednout, take out - vyndat, try on -vyzkoušet si, take off - vysléknout si, switch on - zapnout, get off - vystoupit z.

Slovesa - PRO ŠKOLÁK

 1. 6. ročník. Úkoly do 26.6. - žádné ? Milí šesťáci, Časování slovesa finden Uč str. 44 - přepiš do sešitu ; Podívej se do Uč str. 31/3,4 a do svého rozvrhu (úkol, který máš jistě splněný - přikresli piktogramy - smajlíky.
 2. uč. 85 / 6 nepřehlédni tabulku pod textem, kde máte vždy 2 možnosti, z kterých je jedna správná vypracuj, napiš do WORDU a jako přílohu pošli emailem d nes do 14.00 ke kontrol
 3. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 4. PS - str. 55/4 - doplníte slovesa v budoucím čase - be going to, 55/5 - Koukněte se na Paulův diář a udělejte otázky a odpovědi, 55/6 - stačí uděůat 5-8 čísla - napište pravdivě podle sebe, co budete vy a vaši blízcí dělat - plánovaná budoucnost
 5. utami
 6. Home Český jazyk Čj - 7. ročník Druhy přísudku - přehled pro 7. třídu Druhy přísudku - přehled pro 7. třídu Pátek, 22 Únor 2013 11:26 | Napsal uživatel Mgr. Daniela Petruškov
 7. Tvary slovesa být (TO BE) 28. 5. 2010. Procvičovat můžete zde

Umíme česky - Online procvičování češtin

Co jsou to slovesa. Slovesa patří k velmi často používaným slovním druhů, setkáme se jen s málo větami, které by neobsahovaly žádné sloveso. Lidé totiž rádi vyprávějí o tom, co dělali, nebo zažili. Rádi popisují, co se někde dělo a jak se kdo zachoval. A přesně k tomuto slovesa vlastně slouží Osobu, číslo, způsob čas (učíme se do 6. třídy) + rod, vid (učíme se v 7. a 8. třídě) + třídu a vzor (učíme se v 8. a 9. třídě), - z tvaru slovesa zjistíte, zda tu činnost OPRAVDU ČINÍ PODMĚT = rod činný 6. ROČNÍK 7. ROČNÍK 8. ROČNÍK Frazémy PŘIJÍMAČKY. Dříve než začneme probírat slovesné kategorie, připomeneme si, co jsou slovesa. Přehled slovesných kategorií. Sloveso (latinsky verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem.. Slovesa se časují, v češtině svým tvarem vyjadřují následující gramatické. Způsob. 1) Oznamovací. Pomocí oznamovacího způsobu vyjadřujeme reálný děj. Ten může být v čase minulém, přítomném i budoucím. četl jsem, čtu, budu čís Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury

Angličtina na internetu zdarma! Vše, co student angličtiny pro svůj život potřebuje: výukové materiály, testy, cvičení, rady apod. Vše zcela bezplatně ČT edu - tisíce vzdělávacích videí pro školy a školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací Jste zde: Test park > Testy > Angličtina > Angličtina pro 6. ročník Angličtina pro 6. ročník. 1/15 přelož - tomorrow. dnes; včera; pozítří.

Krátký pravopisný diktát pro 6

 1. Český jazyk 6. ročník 9. června - 12. června Moje milá třído, máme zde poslední týden, kdy se budeme věnovat studiu a učivu. Úkoly udělejte prosím do pátku, at se o nich můžeme na SKYPU v pátek pobavit, navíc se budou v pondělí - 15. 6 vracet učebnice (upřesnění o vracení učebnic dostanou rodiče emailem do.
 2. VY_12_INOVACE_Čtení s porozuměním 6.006: 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_Hry, rébusy - podstatná jména.007: 3. - 5
 3. ulý čas - nepravidelná slovesa
 4. Ročník : 7. Jazyková výchova Ob dobí učivo září Opakování učiva 6.ročníku Tvarosloví - podstatná jména - přídavná jména - zájmena říjen - číslovky -slovesa listopad - neohebné druhy slov(příslovce - citoslovce
 5. Koncovka ed v angličtině - pravidla pro výslovnost. rozlišujeme 3 skupiny ; 1. -ed se vyslovuje jako /t/ když slovesa v infinitivu končí na s, sh, ch, k, p, f, t

Věta hlavní a věta vedlejší (6

 1. Tematická oblast: Německý jazyk 2. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se slovní zásobou, odlučitelnými a neodlučitelnými předponami a jejich užitím ve větě. Očekávaný výstup: Žáci užívají slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami. Klíčová slova: aus-,ver-, be-, emp-,zer-, auf
 2. Český jazyk, 6.ročník, 2.- 6.11. 2020 Podrobnosti Nadřazená kategorie: Domácí úkoly pro žáky, podzim 2020 Zveřejněno 30. 10. 2020 17:05 Napsal Martina Blažková Ahoj šesťáci. Prázdniny jste si určitě užili, nedá se nic dělat, odpočatí se opět pustíme do práce
 3. 12.5 VŠECHNA ZPŮSOBOVÁ SLOVESA - vypracovala Mgr.Soňa Pavlíková 12.6 TIERE - TEST - vypracovala Mgr.Soňa Pavlíková 13.1 WAS MACHE ICH GERN,LIEBER,AM LIEBSTEN-SLOVNÍ ZÁSOBA - vypracovala Mgr.Soňa Pavlíkov
 4. Test: nepravidelná slovesa v angličtině - úroveň mírně pokročil
 5. ulá čas slovesa to be Týden 7.4.14 - 9.4.14 - přítomné časy (prostý a průběhový) - zájmena osobní, přivlastňovací a v předmětu - sloveso must - opakování na test - co bude v testu
 6. Úvodní stránka; Videonávody - seznam; Matematika - 5.ročník; Matematika HEJNÝ; Matematika - 6. ročník; Matematika - 7. ročník; Matematika - 8. ročník

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme slovesa

Matematika 6. ročník 2020/21 Matematika 7. ročník 2020/21 Matematika 8. ročník 2020/21 Matematika 9. ročník 2020/21 Pracovní listy Opakujeme Práce v hodině Matematické soutěže Slovesa Have got + To be). Člověk a jeho svět - 4. ročník. Jednotky délky - značky jednotek; Měření - křížovka; Převody jednotek délky; V jakých jednotkách bys měřil - kví 3. ročník. Sudá a lichá čísla. Sudé nebo liché? - Online cvičení Násobení a dělení č. 6. Řada násobků - Ryšavá. a) 1. cvičení - složíme ze slabik slovesa, určíme osobu, číslo a čas b) 2. cvičení - ke slovesům zapisujeme tvary jednotného a množného čísla c) 3. cvičení - rozlišování tvarů jsem/sem, jsi/si d) 4. cvičení - u sloves určujeme osobu, číslo, způsob a čas e) 5. cvičení - doplňujeme tvary sloves v čase minulém f) 6. cvičení - doplňujeme tvary rozkazovacího.

Angličtina 6. ročník - O škole - Deti a m

Ročník: 6. ročník ZŠ Předmět: Anglický jazyk Tematický celek: Poslech s porozuměním, Mluvení, Čtení s porozuměním, Psaní Téma: Pravidelná a nepravidelná slovesa Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019-vyjádření radosti a údivu-odstraňování jazykových nedorozumění, jak se co řekne rusky-opakování azbuky-test Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií -Slovesa se změnou kmenových souhlásek typů писать,. Otestujte své znalosti online. Testy z němčiny můžete využít zcela zdarma. Tento vstupní jazykový test z němčiny obsahuje 120 otázek, které prověří jak vaši slovní zásobu, tak i gramatické jevy a schopnost porozumění a orientaci v německém jazyce Úkoly z anglického jazyka - samostudium 6. ročník - 8. - 12. 6. 2020 Ahoj kluci a děvčata, zdravím Vás opět po týdnu Vaší domácí přípravy. Čas nám běží jako voda a do konce školního roku nám zbývají 3 týdny a Vy se už určitě všichni těšíte n Skupina pí.uč. Tvrzníková Termíny pro on-line distanční výuku od 2.11. jsou: Nj - Ut 2.h Konzultace, Zkoušení etc. - Čt 3.h /nutno dohodnout čas nejpozději předcházejíci středu do 12h/ Odevzdávané materiály do mailu tvrznikova@zsnalise.cz, omluvy z on-line výuky jsou nutné Distanční výuka do 30.11.

Český jazyk 4

6.ročník :: Čeština na doma pro 8.

TESTOHRANÍ - 5. test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: VĚTA JEDNODUCHÁ (2 ks) - ještě jeden papír od Záporu (9. ročník) TESTOHRANÍ - 6 test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: SLOVESA ; TESTOHRANÍ - 7. test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: PODMĚT A PŘÍSUDE 24 stran různých aktivit na nepravidelná slovesa, celkem 38 stran. Vyzkoušeno při výuce 6. - 9. ročník. Doporučuji zalaminovat (1.,2.,3.). Barevně odlišené tvary i u jednotlivých aktivit (Rámeček ukazuje, jaké tvary se v aktivitě vyskytují.). Flashcards - 74 sloves (222 kartiček) + 4 modální slovesa (8 kartiček) Domino červeno-zelené - infinitiv a minulý tvar slovesa. Kupte titul Angličtina pro 6. ročník základní školy - CD (Marie Zahálková) za 218 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 19 miliónů titulů

Doporučená četba pro 6

6.ročník - Anglický jazyk Jste zde: Úvod / Školní rok / Organizace školního roku / Co se u nás učíme / 6.ročník - Anglický jazyk ŠKOLNÍ ROK 2020/202 Knihy&Škola > Základní škola > 2.stupeň > 6.ročník > Cizí jazyky > Časování slovesa To Do - Časování slovesa To Be (karta s přehledem učiva) Cizí jazyky BESTSELLE

Anglický jazyk - 6. ročník 25. 5. - 29. 5. - do ŠS si napište datum 28th May a nadpis Opakování slovesa mít (have got - revision) - uč. str. 47/4a), 4b) - procvičíme sloveso have got a some a any ve větách. WB 47/5, 6 - Trpný rod s modálními (pomocnými) slovesy. Po těchto slovesech vždy následuje sloveso být (be) + třetí tvar významového slovesa. Př: It must be sold. - Musí se to prodat. (necessary = nutné) - cv. 6. It can be sold. Může se to prodat. (possible = možné) - cv. 6. It will be sold. - Prodá se to

Verbs TO BE Past | datakabinet

Test - SLOVESA - ROZKAZOVACÍ A PODMIŇOVACÍ - pracovní list

PDF testy ke stažení zdarma (s hodnocením): PDF Test 1: angličtina pro začátečníky Obsahuje přítomný čas prostý a průběhový, going to a budoucí čas prostý. Klíč s hodnocením 1. PDF Test 2: angličtina pro mírně pokročilé Obsahuje modální slovesa can, may, must, rozkazovací způsob, infinitiv a gerundium. Klíč s hodnocením AJ: Z učebnice na s. 19 cv. 4 opsat slovíčka do AJ-slovníčku (nebo si je vytisknout) a naučit se je i psát. PS s. 18 cv. 1, 2, 4 , cv. 3 je dobrovolné nepravidelná slovesa - anglická nepravidelná slovesa překlad do angličtiny - zjistěte kolik bude stát překlad vašeho textu do AJ překlady do angličtiny - přítomný, budoucí, minulý a předpřítomný čas Pexeso pro výuku angličtiny 1.6 - stáhněte si pexeso - celkem 24 lekc

Český jazyk, 8.ročník, 2.11.-6.11.2020 Podrobnosti Nadřazená kategorie: Domácí úkoly pro žáky, podzim 2020 Zveřejněno 30. 10. 2020 19:03 Napsal Martina Blažková Ahoj osmáci. Doufám, že jste si tyto prodloužené prázdniny pěkně užili. Ale týden volna skončil a já jsem vám opět připravila nějaké úkoly a nové učivo STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 174 s. ISBN 80-723-5148-6. STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. vyd 8. ročník - Aj2; 9. ročník - Aj2; Více. Menu. 7. ročník - Aj2. Sem vložte podnadpis. Distanční výuka. DECEMBER. 3rd December. 1. U 22/3 přečti a přelož článek. 2. U 23/4b: Do Exercises vytvoř správně otázky. Zopakuj si časování slovesa to be, i v otázce a záporu (máš je v Notebooku). 22.10. 1. V Teams v.

Nepravidelné slovesá NEJ - preteky | datakabinet8Pomnožné podstatné mená | SmartBoardPravopisné pětiminutovky pro 3DRUHY VV :: Podpora výuky
 • Ekonomie základy.
 • Časosběrné video aplikace.
 • Práce ve vězení.
 • Dzem z aronii.
 • Karlovy vary zdrávka.
 • Norsko doprava.
 • Jirka hložánek.
 • Energetický nápoj.
 • Výměna rohovky.
 • Zalesacke potreby.
 • Firma v pohybu test.
 • Peter davison doctor who.
 • Adobe reader.
 • Florbalový turnaj základních škol 2019.
 • Infuze vitaminu c praha.
 • Frajeři ve vegas soundtrack.
 • Herpesin a pivo.
 • Anna karenina počet stran.
 • Anestezie u zubaře cena.
 • Youtube catcher windows 7 32 bits.
 • Vlajka litva.
 • Čerpadlo na zvýšení tlaku vody.
 • Letadla 2. světové války wiki.
 • Stará ves nad ondřejnicí obecní úřad.
 • Oresi rustikalni kuchyne.
 • Globus brno otevírací doba.
 • Ford gt 2019 cena.
 • Concorde wiki.
 • Po čem ženy touží film online zdarma.
 • Alice in chains skladby.
 • Do kdy rostou chodidla.
 • Použití cnc strojů.
 • Sedmnáct zastavení jara kniha.
 • Fénicie.
 • Xavier baumaxa pan farář.
 • Mall puzzle.
 • Swarovski brno vankovka.
 • Místo punkce ascitu.
 • Krypton prvek.
 • Taneční konzervatoř žvahov.
 • Timelapse v zoneru.