Home

Antigona vyprávěcí způsoby

Antigona - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila

 1. Studijní materiál Antigona - rozbor díla k maturitě (3) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)
 2. ANTIGONA: Ten zákaz přec mi neohlásil Zeus, ani Dike, družka bohů podsvětních, zde takové nám řády nedala. A nemyslila jsem, že takovou má moc tvůj zákon - dalť jej smrtelník! - by mohl platit víc než nepsané a neochvějné bohů zákony
 3. Sofokles Antigona Téma a Motiv - Téma: - Polyneikův pohřeb - Motiv: - bohové - láska - povýšenost Časoprostor - Řecko Théby - 5.století př. n. l. Kompoziční výstavba - chronologický postup - děj plyne za sebou, události díla navazují na ty předchozí Literární druh a žánr - Literární druh: Drama - Literární žánr: Antická tragédie Vypravěč / lyrický subjekt.
 4. Antigona. milující, velmi odvážná, stojí si za svým rozhodnutím a nenechává se přemluvit. nevzdává se a nebojí se překážek, je si vědoma odpovědnosti za své činy. Isméne - sestra Antigony. snaží se setru od činu odpoutat, velmi setru milovala, bez setry nechtěla žít, stála při ní.
 5. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Antigona ( Sofokles) - Přeložil: Ferdinand Stiebitz Vydal: Jako 8. svazek Antické knihovny r. 1942 Melandrich v Praze HLAVNÍ POSTAVY: Atigona - dcera Oidipa thébského krále Ismene - její mladší sestra Kreon - král..
 6. eme ani prolínání řeči autorské a řeči postav

Vyprávěcí způsoby: er-forma Určování zda se jedná o monolog­ či dialog: V knize se vyskytuje hlavně dialog, a to proto, že si mezi sebou zvířata hodně povídají. Typy promluv: hodně přímé řeči. Jazykové prostředky a funkce: jednoduché věty, výjimkou jsou rétorické projevy některých zvířat- hesla, písně. Antigona. Jen m ěj si tuto záminku; já p ůjdu však, bych bratru p ředrahému nasypala rov. Ismena. Ó žel! Jak o tebe se d ěsím neblahou. Antigona. Neboj se o mne! Svého hle ď si osudu! Ismena. Však nezmi ňuj se aspo ň o tom nikomu, co po čínáš, než tajiž to a s tebou já. Antigona. Ó b ěda! Jen to rozhlas! Ml číc budeš m Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Antigona (10) ( Sofokles) - • drama • vznik kolem roku 442 př.n.l. Starořecká tragédie vypráví příběh dcery bývalého thébského krále Oidipa, která i přes zákaz nového krále Kreónta pohřbí tělo..

Sofokles - Antigona - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

 1. Vyprávěcí způsoby: přímá řeč. Jazykové prostředky: spisovná čeština v knižní formě, nářečí moravské a slovácké. Tropy a figury: apoziopeze, nářečí. Zhodnocení: Děj knihy jsem před přečtením neznal, takže jsem do konce netušil, co se stane, moravské nářečí mi nevadilo, kniha se mi četla dobře a rychle
 2. Antigona ale řekne, že její sestra s tím nemá nic společného, zatímco se sama přizná. Kreón jí chce nechat zabít, i když mu to rozmlouvá i vlastní syn Haimón, který je s Antigonou zasnoubený a ví, že lid souhlasí s činem Antigony. Kreón se však nenechá zviklat a pošle průvod s Antigonou, aby jí zaživa zazdili ve.
 3. Odraz v umění a filosofii. Téma velké antické hrdinky zpracovalo bezpočet umělců, mnohá díla jsou známa a platná do dnešní doby. Sofoklova dramata Antigona, Král Oidipus - z let 429 - 425 př. n. l. a Oidipús na Kolónu; opera Antigona, autor Josef Mysliveček (premiéra r. 1775); opera Antigona, autor Carl Orff (z r. 1949); opera Antigona, autor Iša Krejčí (TV premiéra.
 4. vyprávěcí způsoby V úryvku se vyskytuje pouze řeč nepřímá. typy promluv Celý úryvek tvoří pásmo vypravěče hovořícího er-formou. jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku archaismy - myslila, způsoby (= chování), domysliti, odkládati, pohroužila, projevovat
 5. Ak hľadáte dobre prefotené dielo Antigona, toto je to, čo hľadáte. Zobrazit/skrýt více obsahu. reklamní sdělen
 6. Web určený studentům středních škol a zájemcům o výuku českého jazyka a literatury. Příprava ke státní (didaktický test, písemná práce) i školní (ústní část) maturitě z češtiny

vně děje či je jeho součástí; vztah vypravěče a postav, popř. vypravěče k postavám, vyprávěcí způsoby, typy promluv, řeč vypravěče, řeč postav veršová výstavba 3. jazyk: vrstvy slovní zásoby - spisovnost-nespisovnost, slang, dialekt, knižní, odborné, poetismy apod., obrazné prostředky - tropy, figury stavba vě 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Antigona pohřbí svého bratra i přes zákaz krále Kreona, který se obětavě, ale poněkud umanutě snaží obnovit blahobyt morem zdevastovaných Théb. Je chycena a poslána na smrt. S tím nesouhlasí její snoubenec, syn krále Kreona, Haimon, a tak spáchá sebevraždu. Když se to dozví jeho matka, tak také spáchá sebevraždu

Antigona byla ve své době originálním výtvorem vynikajícího autora, jaký nemá ve světě obdoby. Doporučila mi ji mamka a já jsem ji za to vděčný. Musím říct, že jazyk, kterým je kniha Antigona psána, je trochu nepříjemný, obzvlášť pokud chcete knihu přečíst rychle, přesto se to ale přečíst dá, věřte mi. 3. díl antického cykluRocková opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest na téma generační vzpoury a lásky doslova až za hrob podle Sofoklovy antické tragédie.Premiéra proběhla 26. 10. 2010 v RockOpeře Praha. První koncertní premiéra 20. 12. 2006 v Kongresovém centru Praha

Román Farma zvířat z roku 1945 je skvělým alegorickým dílem anglického spisovatele a politického vizionáře George Orwella. Pomocí zvířat, která vyženou z farmy lidi a sama se ujmou vlády, přesně popsal vývoj totalitního režimu. Nejlépe se v této zvířecí alegorii dá rozpoznat kritika stalinovské dikatury

1, Sofokles - Antigona - Český jazyk - literatura

1984 - rozbor díla k maturitě - George Orwell Alchymista - rozbor díla k maturitě - Paulo Coelho Antigona - Antigoné - rozbor díla k maturitě - Sofoklés Audience - rozbor díla k maturitě - Václav Havel Báječná léta pod psa - rozbor díla k maturitě (2) - Michal Viewegh Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě - Karel Čapek Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě (2) - Karel Čape Starověká literatura je literatura, která vznikla ve starověku, tedy v nejstarších obdobích lidské historie od rozkvětu prvních civilizací ve 3. tisíciletí př. n. l. (Egypt, Mezopotámie) až po zánik klasických říší a nástup středověku přibližně v 5. století n. l. V centru slovesnosti těchto starověkých kultur dlouho stál zakladatelský mýtus vysvětlující.

Vyprávěcí - podává děje, události jako jedinečné; úsilí o zajímavost, napětí, názornost; dějové prvky Popisný - vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje Charakterizační - vystižení vnitřních znaků objektu přímo(konstatováním),nepřím Čtvrtá kapitola: Milenec Agnes se jmenoval (dlouhý) Kristián, byl to dokonalý normální občan Hameln, měl vše, co by občan měl mít. Měl plavé vlasy a modré oči, měl počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu k radnici a kostelu. Pracoval u svého bezdětného strýce Ondřeje a myslel si, že po něm všechno zdědí Antigona, Oidipus král /Aristotelem považováno za špičkové dílo a vzor tragédie/, Élektra, Trachiňanky, Filoktétés, Oidipus na Kolóně. a část satyrského dramatu . Slídiči. Euripidés (480 - 406 př. K.) představuje přechod do nové etapy dramatu 08.05.2014 13:56. Úvod do Nového zákona a novozákonní teologie 1. Historické pozadí novozákonní doby . Dobou novozákonní se rozumí doba zhruba od narození/veřejného vystoupení Ježíše Krista do konce 1. století, tedy doba Ježíšova působení, vzniku prvotních obcí (rozšíření církve) a vzniku Nového zákona F. Stiebitz. PŘEHLED ŘECKÉ LITERATURY. 1.Řekové jsou tvůrci první evroé literatury. Vzdělali skoro všechny hlavní druhy slovesné, pokusili se se zdarem stanoviti jejich zákony a objasniti podstatu slovesného krásna

P. Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, III. 1958-69 ÚČL AV ČR, aktualizováno 6. 4. 2007 1 Ústav pro českou literaturu AV ČR Dějiny české literat 7 březen 2004 - Edice Dis

Sofokles - Antigona - Rozbory knih - Maturitní okruhy

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I CESTA MŮŽE BÝT CÍL 1 Antigona, Beckett, Kafka Autor: Vladimír Čermák | Nakladatelství: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Vladimír Čermák (1929-2004), filozof, politolog, právník, dlouholetý soudce a též člen tzv. prvního Ústavního soudu, napsal krom svého stěžejního pětisvazkového díla Otázka demokracie (1 Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle, jehož vydání bylo připraveno na 9. srpna 2010 naleznete mj. diskuzní příspěvky na téma Co.

VÝHLEDY KNIHY ZKUŠENOSTÍ A ÚVAH POŘÁDAJÍ VILEM MATHESIUS A J. B. KOZÁK DVOJSVAZEK JEDENÁCT A DVANÁCT OTAKAR ZICH ESTETIKA DRAMATICKÉHO UMĚNÍ OTAKAR ZICH ESTETIKA DRAMATICKÉHO UMĚNÍ TEORETICKÁ DRAMATURGIE 1931 MELANTRICH A. S. V PRAZE PŘEDMLUVA Kniha, již tu veřejnosti předkládám, vznikla z přednáiek, jel jsem o tomto oboru konal jako odborný estetik na Karlovi. ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová. Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 . Víc Chaplinom, a v šesťdesiatych rokoch sa jeho rola zmenšila na minimum u mnohých predstaviteľov nového filmu. Táto línia je analogická línii v divadelnom umení, siahajúcej až k ľudovým formám (commedie dell'arte), kde sa dostala do pozadia vo chvíli vzniku naturalistického divadla a tzv. literárnej drámy (Ibsen, Maeterlinck; Hauptmann)

Sofokles - Antigona Čtenářský deník Český-jazyk

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

 • Gs1 česká republika.
 • Oxoniový kation.
 • Playtive junior panenky.
 • June česky.
 • The shape of water online free.
 • Společenské šaty ostrava.
 • Draw io mac os.
 • Předseda evropské komise 2019.
 • A bocklin.
 • Casopis chalupa.
 • Plastový zahradní nábytek set.
 • Ps4 nejde vlozit disk.
 • Muži v černém 1.
 • Vanilka pěstování.
 • Místo punkce ascitu.
 • Nejlepší atmosferický motor.
 • Swisstone sc700 dual sim recenze.
 • Liftingové nitě cena.
 • Dezert z zitne mouky.
 • Glock pistole.
 • Jak si zařídit čočky.
 • Podlahové lišty drevene.
 • Volně prodejný draslík.
 • God of war 3 remastered cz titulky.
 • Rucni freza na kov.
 • Otok kotníku po úrazu.
 • Globus soutěž o milion 2019.
 • Prodám kytaru takamine.
 • Octavia wrc cena.
 • Studium léčitelství.
 • Jak se dela zenska obrizka.
 • Výměna rohovky.
 • Osama bin laden.
 • Upirske denniky obsah epizod.
 • Chuckyho sémě online cz.
 • Špidla hry kody.
 • Vyšetření hpv u mužů.
 • Krásné odpoledne miláčku.
 • Řeka dělící asijskou část na sibiř a dálný východ.
 • Knock city.
 • Regulované nájemné new york.