Home

Kořen předpona přípona pracovní list

předpona předpona kořen přípona přípona přípona koncovka učitelka uč i tel k a kořen přípona přípona přípona koncovka přenocovat pře noc ova t předpona kořen přípona koncovka Vysvětlení - doporučený postup: I. Postup (vychází ze zkušenosti se slovotvorbou, nemusí být vždy zcela spolehlivý Téma: Předpona roz-, bez-, vz- Autor: Mgr. Lenka Vojtěchová Očekávaný výstup: Rozlišují ve slovech kořen, předponovou a příponovou část a koncovku. Volí vhodnou předponu při tvoření slov. Klíčová slova: stavba slova, kořen, předpona, příponová část - přípona, koncovka Druh učebního materiálu: Pracovní list Čj - procvičování pravopisu, tvoření slov (kořen, předpona, přípona), práce s texty uč. s.16, ps s. 10-11 M - bystré počítání, slovní úlohy, rovnoběžky, trojúhelník, obdélník (obvod, některé děti už počítají i obsah) ps s. 11-13 + pracovní list na geometrii Pří - nerosty Vla - školy v raném novověku. Předpona, kořen, přípona, koncovka (těžké) O projektu Časté dotazy Novinky Autoři.

kořen slova, předpona, přípona, slova příbuzná. Druh učebního materiálu: pracovní list. Druh interaktivity: aktivita. Cílová skupina: žák. Stupeň a typ vzdělání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období. Kořen, předpona, přípona: Určování částí slova: Stavba slova: Určování částí slova - kořen, předpona, přípona: Český jazyk 1. třída; Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od. Kořen slova: 04: 5: Český jazyk: Stavba slova: Kořen slova: 05: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Předpona - neohebný slovní druh. Skupina souhlásek vznikající při odvozování. Definovat pojmy: odvozování, slovo odvozené, kořen , předpona, přípona, předložka, koncovka. ANOTACE SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S POJMEM KOŘEN FORMOU CVIČENÍ, KTERÉ SE DAJÍ POUŽÍT I JAKO PRACOVNÍ LISTY Předpona, kořen, přípona, koncovka. Slovo je sestavené z předpony, kořenu, přípony a koncovky. Ne vždy se ale skládá z těchto všech částí. Pouze kořen obsahuje každé slovo. Kořen slova. Nese základní význam slova konkrétní předpona, přípona nebo koncovka, spojovací vokál nebo jejich kombinace. Hláskové změny - různé změny, ke kterým někdy dochází v průběhu procesu tvoření ve slovotvorném základu. Stavba slova za hrad ník (0) za hrad a za hrád ka před za hrád ka hrad iště pod hrad í o hrad a za hrád k ář (0) za hrád k. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

 1. Pracovní list č. 6 - český jazyk 4. ročník - řešení Stavba slova 1. V následujících slovech urči slovní kořen, předponovou a příponovou část. Slovo Předponová část Kořen Příponová část vyskočil vy skoč il přebytečný pře byt ečný výsledek vý sled ek vaření vyř en
 2. Id: D2373 Autor: Mgr. Lenka Laá Stupeň: ISCED 1 Ročník: 4. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Stavba slova - kořen, předpona, přípona Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá
 3. Pracovní listy slouží k procvičování učiva k tématu kořen slova. V materiálu najdeme cvičení na tvorbu slov se stejným kořenem, dělení slov na kořen, část příponovou a předponovou, cvičení na určování slov se stejným kořenem. Žáci pracují s textem a tabulkami. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Kořen.
 4. Pracovní list č. 8 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Předložky a předpony 1. V následujících větách odděl svislou čarou předložky. Doškoly nosím vaktovce učební pomůcky. Natrhu prodávali různé druhy ovoce. Nadskálou se vznášel obzvlášť velký orel
 5. rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: předpona s/se, předpona z/ze, předpona vz/vze. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žá

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 5. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka Stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovk Zábavný pracovní list na procvičení učiva: Stavba slova = předpona, kořen slova, příponová část

Kořen předpona přípona pracovní list přípona

 1. 5. 11. Dnes budeme opět procvičovat stavbu slova (předpona kořen přípona) a slova příbuzná - slova mají stejný kořen a význam. Na email posílám pracovní list, doplňte podle zadání. A) tvoř slova s kořenem -les- , -let- a napiš do sešitu. B) vyznač v každém řádku kořeny slo
 2. Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní slov s předponou roz. Součástí materiálu je řešení a zadání pro běhací diktát na kartách. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Předpona ROZ - diktát.doc Předpona ROZ - pl.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Předpona ROZ. Metodický portál : Digitální učební.
 3. Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý afix, který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.Jde o synonymum k termínu derivativní sufix.Koncovkou se pak nazývá zejména ta část na konci slova, která se přidává nebo ubírá v jednotlivých tvarech při ohýbání (skloňování nebo časování) slova (flektivní sufix)
 4. Pracovní list je zaměřen na určování slov se stejným kořenem. Práce s textem. Tvoření slov pomocí předpony a přípony. Klíčová slova: kořen slova, předpona, přípona: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy

Předpona, kořen, přípona, koncovka (3

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Slovo a jeho stavba - kořen, předpona, přípona, koncovka (Učebnice 5. třídy - str. 15) UČ (5. třída) str. 14/ cv. 1 (1. řádek - proveď rozbor stavby slova - kořen, předpona, přípona, koncovka) DÚ Pravopisné pětiminutovky - str. 50 (první dva sloupce) Samostatná práce do češtiny - čten Kořen, předpona, přípona. Předpony od-, nad-, pod-, před- Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno.. Kořen je část slova, která určuje věcný význam slova a je společnou částí slov příbuzných (převozník).; Jako rostlina neroste bez kořene, také slovo bez kořene neexistuje. Předpona je část slova, která stojí na začátku slova před kořenem a obměňuje jeho význam (převozník).; Přípona je část slova, která stojí za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a.

Stavba slova - skolakov

5. - 9. 10. 2020. slova citově zabarvená - hanlivá, lichotivá. stavba slova - kořen, předpona, přípona - pracovní listy v sešitě. opakování slovních druhů - pohádka opice Skořice, království slovních druh _____________________________________________________________________________________________________________________

Seznam cvičen

 1. předpona ob-, v- - kořen slova po předponách ob- , v- začíná na slabiku je-píšeme obje-, vje Vyslovujeme a píšeme stejný počet hlásek, např: objevitel - 9 hlásek a 9 písmen.-píšeme pokud jsou ob-, v- součástí kořene V těchto slovech vyslovujeme více hlásek, než píšeme, např: věda - 5 hlásek a 4 písmena
 2. Pracovní list kořen slova - Moderní koupeln
 3. Stavba slov - Procvičování online - Umíme česk
 4. Stavba slova datakabinet

Kořen slova - Školáci

Předpona ROZ - Školáci

 1. Přípona (mluvnice) - Wikipedi
 2. DUMY.CZ Materiál Kořen slov
 3. pracovní list 15 - 7
 4. 5. třída zsvelehrad.c
 5. Český jazyk 4. tříd
Český jazykTřída | Třída 5
 • Hvězdné války 1.
 • Pink grootendorst.
 • Zmenšení prsou zdarma.
 • Restaurace emanuel ridi recenze.
 • Rybíz neplodí.
 • Jak natočit gif.
 • Metro na groši.
 • Topné zrcadlo.
 • Toyota celica ta28.
 • Digitální hodiny malé.
 • Cucflek rizika.
 • Strunné nástroje smyčcové.
 • Dezert z čerstvého ananasu.
 • Antické symboly.
 • Starý japonský cvik.
 • Malý lexikon obcí české republiky 2018.
 • Pilates anatomie.
 • Wc kombi splachovadlo.
 • Utb dokumenty.
 • Olaplex před a po.
 • Hobo hra 2.
 • Plänterwald öffnungszeiten.
 • Kemp mohelno.
 • Ruth sobotka.
 • Dachstein ledová jeskyně.
 • Saúd bin abd al azíz.
 • Západonilský virus.
 • 9mm luger black mamba fiocchi.
 • Henry fonda herec.
 • Vánoce vánoce přicházejí noty.
 • Svěření dítěte do péče otce 2018.
 • Zombie run 2018 praha.
 • Old vscht.
 • Laryngitida wikipedie.
 • Notebook msi.
 • Zaměstnávání cizinců na dohodu o provedení práce 2018.
 • Housle stradivari bazar.
 • Smlouva o dílo svatební fotografie.
 • Fabia nejdou otevřít 5 dveře.
 • Jak vyčistit poškrábaný displej mobilu.
 • Akta x film 2 online.