Home

Tuberositas phalangis

Phalanx bone - Wikipedi

 1. A02.5.18.001. Anatomical terms of bone. The phalanges / fəˈlændʒiːz / (singular: phalanx / ˈfælæŋks /) are digital bones in the hands and feet of most vertebrates. In primates, the thumbs and big toes have two phalanges while the other digits have three phalanges. The phalanges are classed as long bones
 2. [The tuberositas phalangis distalis of the fingers as enthesis and its normal reactions at the margins] Rofo . 1989 Jul;151(1):69-76. doi: 10.1055/s-2008-1047132
 3. Tuberositas phalangis distalis (manus et pedis) information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues
 4. These bones are almost invariably present in front of the first metacarpophalangeal joint. They are also frequently observed in front of the fifth metacarpophalangeal joint and the thumb's interphalangeal joint. 2
 5. al or ungual phalanx of each finger and toe, which serves to support the pulp of the digit. Synonym (s): tuberositas phalangis distalis (manus et pedis) [TA], tuberositas unguicularis, ungual.
 6. phalanx dist. (tertia) - nejkratší; bazální oválná plocha pro 2. článek, distálně se zužuje a končí rozšířeně; na palmární straně drsnatina → tuberositas phalangis distalis → úpon šlachy m. flexor digitorum prof. X
 7. drsnatina článku prstu (tuberositas phalangis) vřetenozápěstní kloub (articulatio radiocarpea), v něm je vložen diskus; zápěstně-záprstní kloub (articulatio carpometacarpea) Kloub kyčelní (articulatio coxae), křížokyčelní (articulatio sacroiliaca) a spoje pánve. Obrázek č. 36 Obrázek č. 28. kyčelní kost (os ilium

Pouze poslední články jsou ukončeny drsnatinou místo hlavičky v oblasti nehtového lůžka a nehtu, kde je ukotveno vazivo hmatového polštáře (tuberositas phalangis distalis). Pozn. tuberositas phalangis distalis manus [TA] tuberosity of distal phalanx of hand : a roughened, raised bony mass on the palmar surface of the tip of the distal phalanx of each finger. Medical dictionary basis phalangis, baze článku - širší proximální úsek, corpus phalangis, tělo článku - střední štíhlejší část, caput phalangis, hlavice, kterou článek distálně končí. Baze článků jsou napříč rozšířené, na proximální straně je konkávní kloubní plocha pro sousední kost (viz dále) caput phalangis - hlavice, kterou článek distálně končí. Distální články mají na koncích na plantární straně tuberositas phalangis distalis - drsnatinu pro úpon vaziva bříška prstce (obdobně jako na ruce)

Medical Definition of Tuberositas phalangis distalis. 1. A roughened raised surface of horseshoe shape on the palmar surface of the distal end of the terminal or ungual phalanx of each finger and toe, which serves to support the pulp of the digit Měření délky horní končetiny se provádí od akromia (nadpažku) k daktylionu třetího prstu (nejdistálnější místo na horní končetině, konec tuberositas phalangis distalis digiti tertii). Acromion je antropometrický bod. Jeho laterální okraj slouží k měření šířky ramen a délky horní končetiny

tuberositas phalangis distalis pedis [TA] tuberosity of distal phalanx of foot: a roughened, raised bony mass on the plantar surface of the tip of the distal phalanx of each toe. Medical dictionary. 2011 См. также в других словарях: tuberositas phalangis distalis manus — [TA] tuberosity of distal phalanx of hand: a roughened, raised bony mass on the palmar surface of the tip of the distal phalanx of each finger Medical dictionary. tuberositas phalangis distalis pedis — [TA] tuberosity of distal phalanx of foot: a roughened, raised bony mass on the plantar surface. tu·ber·os·i·ty. ( tū'bĕr-os'i-tē) [TA] A large tubercle or rounded elevation, especially from the surface of a bone. Synonym (s): tuberositas. Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012

[The tuberositas phalangis distalis of the fingers as

tuberositas phalangis distalis. SECTION Item or Ref ID Value or text Identification TA code A02.4.10.005 Entity ID number THA:1021 Language TA98 Latin preferred term tuberositas phalangis distalis. Analysis of words tuberositas noun, declension 3, nominative, feminine, singular. Tuberositas ligamenti sternoclavicularis ryšiai: platesnis terminas - krūtinkaulio ketera Paukščių anatomijos terminai. Tuberositas ligamenti transversi — skersinio raiščio šiurkštuma statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Tuberositas ligamenti transversi ryšiai: platesnis terminas - atlanto kūnas

Tuberositas phalangis distalis (manus et pedis

After marking the donor site which lies 5 cm superior of the middle point between the anterior superior iliac crest and tuberositas ischiadica of the femur, a circle with a diameter of 2.5 cm was created Australopithecus africanus (česky též Australopiték africký) je druh vyhynulého hominida, žijící na přelomu pliocénu a pleistocénu, před 3 - 2 miliony let v jižní Africe, na území dnešní Jihoafrické republiky.Ačkoliv není geologicky nejstarším australopitékem, byl rozeznán jako první a je tudíž typovým druhem celého rodu tuberositas phalangis distalis pedis: translation [TA] tuberosity of distal phalanx of foot : a roughened, raised bony mass on the plantar surface of the tip of the distal phalanx of each toe Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) Tuberosity of phalanx of foot. Interpretation Translatio

tuberositas phalangis distalis - mohutná pozn.: ossa sesamoidea pedis - v úponových šlachách svalů na spodině nohy, zvl. u metatarzofalangového kloubu palce Nahor tuberositas phalangis distalis manus NA الأحدوبة السلامية القاصية لإصبع اليد. English-Arabic Medical Dictionary. 2013

tuberositas phalangis distalis: csülökcsont érdes felülete tuberositas pterygoidea: érdesség az állkapocsszöglet belső felszínén tuberositas radii: a bicepszizom tapadása (érdesség az orsócsonton) érdesség az orsócsonton a biceps inának tapadására orsócsonti dudor tuberositas spinae scapulae: lapocka tövis érdes felület This preview shows page 166 - 178 out of 304 pages.. MEDICAL LATIN MIXED LOCATIVE/POSSESSIVES - CH.3 • tuberositas phalangis distalis pedis • vagina tendinis musculi tibialis anterioris. • MIXED LOCATIVE/POSSESSIVES - CH.3 • tuberositas phalangis distalis pedis • vagina tendinis musculi tibialis anterioris

(tuberositas phalangis distalis). [5] 12 2. 3. SVALY HORNÍ KONČETINY . Ke svalům horní končetiny patří z vývojového hlediska svaly spinohumerální ) ) ) ) ) ) ) tuberositas phalangis distalis. SECTION Item or Ref ID Value or text Identification TA code A02.4.10.005 Entity ID number THA:1021 Type of entity Material entity Language TA98 Latin preferred term tuberositas phalangis distalis: TA98 English equivalent.

Bones of the Hand: The Phalanges - Anatomy Standar

1. Tuberositas phalangis distalis (Nagelkranz) 2. Phalanx distalis hallucis; 3. Articulatio distalis hallucis; 4. Articulatio interphalangealis distali ossa membri superioris kostra horní končetiny komunikační orgán skelet tvoří pletenec cingulum membri superioris (scapula, clavicula) kostra volné končetin

Video: Tuberositas phalangis distalis manus et pedis definition

třetího prstu (nejdistálnější místo na horní končetině, konec tuberositas phalangis . distalis digiti tertii). Acromion je antropometrický bod. Jeho laterální okraj slouží k měření šířky ramen a délky horní končetiny Distální þlánky mají na svém konci drsnatinu, tuberositas phalangis distalis. (Naňka, 2009) 13 2 Artrologie 2.1 Kloub Je pohyblivé spojení dvou a více kostí dotykem. Latinsky se kloub řekne artuculatio synovialis. Styþné plochy kloubu jsou pokryty hyalinní chrupavkou. Kloubní pouzdro distalis pollicis, 21-basis phalangis, 22-corpus ph alangis, 23-caput phalangis, 24-tuberositas phalangis distalis 2.3.2 Klouby p ředloktí a ruky Articulatio cubiti - loketní kloub Loketní kloub je kloub složený, protože se v n ěm stýkají t ři kosti - humerus, ulna a radius

anatomie končetin pro zimní pitevnu upozornění tato skripta jsou neprodejná určena pouze pro vnitřní potřeby lf uk. jakékoliv komerční šíření neb Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) tuberositas distalis. Interpretation Translatio бугристость дистальной фаланг 202_18【Tuberosity of distal phalanx of hand末節骨粗面;爪粗面(手の) Tuberositas phalangis distalis manus; Tuberositas unguicularis】 Roughened area on the distal flexor surface of the distal phalanx giving attachment to the tactile elevation

Kostra horní končetiny Fotografický interaktivní atlas

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

tuberositas phalangis distalis manu

Synonyms for tuberosities in Free Thesaurus. Antonyms for tuberosities. 2 synonyms for tuberosity: eminence, tubercle. What are synonyms for tuberosities Tuberositas phalangis distalis、末節骨粗面、Distal tuberosity of toes、052 28 Basis phalangis、(趾節骨の)底、Base of phalanx、052 29 Corpus phalangis、(趾節骨の)体、Shaft of phalanx、052 30 Caput phalangis、(趾節骨の)頭、Head of phalanx、052 31 Ossa sesamoidea、種子骨、Sesamoid bones、052 3 Svaka distalna (čavao) falanx završava tuberkulozom (tuberositas phalangis distalis). Kosti tarzusa i metatarsusa ne leže u istoj ravnini. Talus kost nalazi se na peti, a scaphoid kosti je iznad peta i kocka kostiju. Kosti srednjeg ruba tarsusa su povišene u usporedbi s njegovom bočnom marginom. Ovakvim rasporedom kostiju formiraju se.

The end of each distal (nail) phalanx is flattened and forms a tuberosity of the distal phalanx (tuberositas phalangis distalis). In the bones of the upper limb, as well as in other bones, there are nutrient holes. Through these holes penetrate the vessels that feed the bone, and nerve fibers An important factor for the proper functional sitting position is symmetrical and equal weight distribution on ischial tuberosity.25 This balanced weight distribution is achieved by fixing the child with a hip-belt on the CP chair and with the help of abduction orthosis Distální články mají na koncích na plantární straně tuberositas phalangis distalis .volná končetina - kost stehenní, tibiotarsus (kost holenní + část kosti zánártní), kost lýtková redukována, tarsometatarsus (= běhák, srostlé zánártní a nártní kosti), prst I. obrácen vzad, V. prst vymizel → rorýs syndaktylní.

Kosti prstů - WikiSkript

Synonym: tuberositas phalangis distalis, tuberositas unguicularis, ungual tuberosity. You will also like... Birth of a Human Baby. Following nine months inside the mother's womb is the birth of the baby. Know the different stages of the birthing proce.. ATP & ADP - Biological Energy tuberositas phalangis distalis van digitus quartus pedis tuberositas van distale falanx van digitus IV van voet tuberositas phalangis distalis van digitus pedis IV tuberositas van distale falanx van vierde teen. Structure of tuberosity of distal phalanx of fourth toe. Tuberosity of distal phalanx of fourth toe. Id: 20809007

Kosti prstců - WikiSkript

Кости пальцев (фаланги стопы)Falanks proksimalis - TıpacıКости пальцев (фаланги)Запястье человека | Анатомия Запястья, строение, функции1_kurs_tema_3Upper limb anatomyАнатомия : ПястьUntere Gliedmaße (Röntgen)
 • Rybíz neplodí.
 • Dixit pompo.
 • O2 průvodce vyúčtováním.
 • Spodní prádlo ip pavlova.
 • Cara plasma olympia.
 • Usb pinout motherboard.
 • Infarkt operace.
 • Americká válka za nezávislost.
 • James michael tyler 2017.
 • Druhy pasů.
 • Sluneční svit měření.
 • Polární záře 2019.
 • Zemská porodnice praha.
 • Kaitlin riley.
 • Darování vajíček v usa.
 • Agro plevel v trávníku stop.
 • Hanzi merch.
 • Lom borek.
 • Krabice praha.
 • What is googol.
 • Zajímavosti o státech.
 • Jak zapnout pojistky.
 • Maxi postele cz recenze.
 • Corinthia bar.
 • Višněvského mast benu.
 • Dedicated to the one i love the mamas & the papas.
 • Samolepky na helmu.
 • Kohoutek trvalka.
 • Wachowski sisters before and after.
 • Psychologická fakta.
 • Kamenné obklady obi.
 • Stát na x.
 • Hartmann thermoval duo scan.
 • Freefilm to blokovaný účet.
 • Suricata wiki.
 • Kravaře pouť.
 • Mind map master.
 • Těhotenský test kdy ho dělat.
 • Tlamovci teplota vody.
 • Knížky pro děti.
 • Doplneni vousu.