Home

Jak vypočítat průnik pravděpodobností

Pravděpodobnosti vypočteme jako P (A) = a (A)/a (S), dále P (B) = a (B)/a (S) nebo P (A ∩ B) = a (A ∩ B)/a (S). Nyní je nám ale řečeno, že byl proveden experiment a s jistotou už víme, že nastal jev B a máme vypočítat pravděpodobnost jevu A za tohoto předpokladu Jak vypočítat průnik pravděpodobností. Číselné vyjádření pravděpodobnosti P jevu A je poměrem všech příznivých událostí (m) ku celkovému počtu všech možných událostí (n), tj. , tzn. pravděpodobnost sjednocení vzájemně se vylučujících jevů (tj. průnik každých dvou z nich je nemožný jev) je rovna součtu jejich pravděpodobností Jak u rulety vypočítat.

Pravděpodobnost - Publi

Definice ale obsahuje jednoduchý algoritmus, jak pravděpodobnost jevu A vypočítat. Jevy A1 až An tvoří systém neslučitelných jevů, mají-li všechny dvojice dvou různých jevů prázdný průnik. apriorní pravděpodobností P(Ai) Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) « kdy: 08.10.2008, 00:22 » Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít Pravidla jsou navíc důležité v pravděpodobnosti. Tato pravidla nám poskytují způsob, jak vypočítat pravděpodobnost, že akce A nebo B za předpokladu, že víme, že pravděpodobnost A a pravděpodobnost B.Někdy se nebo nahrazuje U, symbol z teorie množin, která označuje sjednocení dvou množin. Přesný přidání pravidlo použít, je závislé na tom, zda. Odečíst pravděpodobností průsečíků každou dvojici událostí. Přidejte pravděpodobností křižovatce každé sady tří akcí. Odečíst pravděpodobností křižovatce každé sadě čtyř akcí. Pokračujte v tomto procesu až do posledního pravděpodobnost je pravděpodobnost křižovatky celkového počtu sad, které jsme.

Potřebovali bychom vypočítat následující pravděpodobnost, to je to, co nás zajímá: | , tedy chceme zjistit, z jakého je člověk kraje, když má jméno a příjmení (čárka ve vzorci značí průnik).Jinak řečeno, zajímá nás, z jakého kraje je člověk, když víme, jak se jmenuje Автор Jak vypočítat pravděpodobnost. Pravděpodobnost vypočítává, jaká je šance, že se daný konkrétní jev v rámci daných konkrétních podmínek uskuteční . Pravdepodobnosť - riešené príklad . Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike. Ludmila Kubáčková Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule? Co znamená U^2? Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC? Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice? Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot Jak řešit úlohy v testu studijních předpokladů. Podání přihlášky je první krok k úspěšnému přijetí na Masarykovu univerzitu. Druhým krokem je zvládnutí přijímacích testů v podobě TSP (test studijních předpokladů).. Bez ohledu na to, kolik podáváte přihlášek, test děláte jen jednou

Zdravim všechny, chtěl bych Vás moc poprosit o pomoc. Jedná se o látku, který nerozumí vůbec nikdo ze třídy a matikářka nám to odmítá vysvětlit. Jedná se o to, že nepoznám kdy mám použít vzorce pro průnik (sjednocení) při počítání pravděpodobností a kdy je počítat normálně nevíme, jak bude zítra, ale zítra budeme moci jednoznačně rozhodnout, zda tento jev nastal či nikoliv. Ten film bude pěkný. Není obecně náhodný jev, protože každý o tom může rozhodnout jinak. Náhodným jevem by bylo např. ten film se bude líbit Pepovi (a Pepa pak rozhodne) Jak vypočítat průnik pravděpodobností. Kotel vzor. Portretova fotka. Jaké koření mít doma. Lunarni kalendar online 2019. Minecraft jak rozmnožit lamu. Řepka doba květu. Okresy čr. Prodej lodí bazar. Pánské hodinky s podsvícením. The conjuring 3 online cz dabing. Edupage břeclav. Jak odstranit zápach z vypraného prádla. Jak. A∩B průnik jevů Aa B (jev s pravděpodobností 1) ∅ jev nemožný (jev s pravděpodobností 0 Pozor: ⇒, ale ne :) Statistika by Birom Základy teorie prsti Náhodný jev 7 / 17 lze vypočítat pravděpodobnost, se kterou nastanou všechny současně jako: P. Predikce nesouvisí s pravděpodobností a můžeš predikovat pravděpodobnost nebo spočítat pravděpodobnost predikce, ale v tomhle kontextu jsi to slovo asi použít nechtěl. Spočítat pravděpodobnost jevu v následujících hodech, jak se ptáš, je naopak velmi jednoduché a není těžké dokázat, že ať už si zvolíš libovolný.

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji

Výklad - Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost jevů

 1. Stáhnout materiál Statistika pro flákač
 2. átu je velmi důležité určit počet podlah. Mělo by být zaručeno dostatečné množství prostoru bez zakoupení velkých přebytků. Jak vypočítat počet metrů čtverečních na pokoj? Kolik čtverců je v balení la
 3. Pro vlastní výpočty pravděpodobností jistých situací je důležité se naučit pracovat s hodnotou pravděpodobnosti náhodného jevu jako s určitou mírou , která má jisté vlastnosti : I. Vlastnost doplňku. Nechť A je náhodný jev a B je jev opačný k náhodnému jevu A . Potom platí P( B ) = 1 - P( A ) (1.1) II
 4. pořadí, jak jdou za sebou, a to v protisměru pohybu hodinových ručiček. Strana a leží vedle vrcholu A v protisměru hodinových ručiček, strana b vedle vrcholu B, strana c vedle vrcholu C a strana d vedle vrcholu D. Čtverec má čtyři stejně dlouhé strany a každý vnitřní úhel má velikost 90 stupňů
 5. Podmíněnou pravděpodobnost jevu jevem (nebo podrobněji pravděpodobnost jevu za podmínky, že nastal jev ) označujeme . Můžeme ji vypočítat ze vztahu: =(∩)(). Příklad . 3. 5. Dealer postupně dává hráči karty z dobře rozmíchaného balíčku 52 karet. S jakou.

Nákupčí obchodního domu odhaduje, že počet prodaných horských kol v letní sezóně se bude pohybovat mezi 40 až 90 s rozdělením- počet prodaných kol - 40, 50, 60, 70, 80, 90 a s pravděpodobností prodeje - 0,05, 0,15, 0,4, 0,35, 0,04, 0,01. Jaké je očekávané; Javy Jev C je jev s pravděpodobností 0,79 Matematika 2 (Biomedicínská technika a bioinformatika

Jak vypočítat průnik pravděpodobností, jak vypočítat

Dále je nutné vypočítat hodinový výdělek. Téměř vľdy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protoľe pro výpočet skutečného hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období odpracovat alespoň 21 dnů. Dohoda o provedení práce končí 31. 12 průnik 2 jevů A(B (nastane A i B) sjednocení jevů A(B (nastane alespoň jeden z nich) Distribuční funkce, pomocí které lze vypočítat pravděpodobnost, že sledovaný jev nastane nejpozději v čase x pro x > A Stupnice jak hodnotit - průnik jevu A,B spočívá v současné realizaci jak jevu A, tak jevu B - matematická metoda s jejíž pomocí můžeme vypočítat parametry regresních fcí(s výjimkou fcí, které nemůžeme převést na aditivní tvar) - založen na počtu pravděpodobností - prostý, náhodný. jak se stanovuje interval relativní četnosti. Jak bylo zdůrazněno v úvodu, nepůjde o ucelený výklad teorie, ale o účelově vybranou skupinu definic a vět (většinou bez důkazů). sjednocení, průnik, rozdíl Jev s pravděpodobností 0 nikdy nenastane, jev s pravděpodobností 1 nastane vždy (viz shora jev nemožný, jev jistý)..

Pravděpodobnost - slovní úlohy z matematik

 1. imální), pokud byl pohlavní styk těsně po MS (cca do pěti dnů) Jde o antikoncepční metody, které jsou schopny zabránit otěhotnění i v případě, že byly použity až Spolehlivou metodou, jak zabránit těhotenství po něchráněném styku.
 2. Jak vidíte, přidali jsme na konec čistý export (Xa - Ma - m*Y) a zkráceně můžeme čistý export označit jako NX. Dále jsme přidali v*R. To znamená, že R označuje reálný kurz, který jsme řešili už dříve. A to v nám říká, jak se změna kurzu promítne do velikosti čistého exportu
 3. V kapse má klíč od brány do města a vy ho obejdete bez boje (Jak primitivní, ale jak účinné). Nejenom, že nebudete muset bojovat, ale na místo běžných 100 bodů zkušeností získáte bodů 300 za úspěšný průnik! Metod, jak uspět bude určitě mnohem více. Arroyo. Je to vaše rodná vesnice
 4. Je důležité: správně uspořádat průnik proudění vzduchu - desikant vstupující dovnitř a vystupující ven. Odvlhčování často začíná při dosažení 80% vlhkosti. Samozřejmě, z estetického hlediska, takový domácí odvlhčovač není příliš příjemný na pohled, ale může být skryt za malou obrazovkou nebo dveřmi
 5. O tom, jak se to v praxi provádí, S největší pravděpodobností jako elektrárna, protože byla umístěna nad křížem přímek s lineárními anomáliemi tvořenými tektonickými poruchami (červené čáry) a byla orientována svými osami podél jejich směru. dokud se neobtěžují vypočítat množství cihel potřebných.
 6. Pergoly z polykarbonátu Polykarbonát - typy a vlastnosti materiálu Co to je, forma uvolnění Polykarbonát je typ polyesterového plastu. Díky zvláštnostem výrobní technologie tohoto materiálu má pružnost a nízkou hmotnost, což značně zjednodušuje instalační práce a umožňuje vytvářet složité konfigurace

Video: Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí - TZB-inf

Vrh v tomto případě s největší pravděpodobností sestává z pilin, listí nebo rašeliny, 80 - 90% - polotekutá konzistence hnoje, více než 90% - suspenze. Odrůdy mullein na obsah vlhkosti mohou být použity jak je zamýšleno v roztocích s vodou nebo by měly být zaslány ke zpracování, aby se získal humus Obě metody nemají průnik, systematické chyby dané jak měřením samotným, tak metodami zpracování výsledků, které nejsou zahrnuty do udávané nejistoty měření, jsou zde zjevné. Dokonce se i výsledky z Plancku lišily v jednotlivých balíčcích výsledků publikovaných v letech 2013, 1015 a 2018. ale s největší. Jak zjistit virus v těle. Prvním krokem v diagnostice HCV C je provedení testu na přítomnost protilátek proti viru. Tato analýza je poměrně levná a považuje se za screening, to znamená, že vám umožní předběžně rozdělit každého, kdo to udělal, do dvou velkých skupin Označíme-li X součet vybraných slov s hledanou vlastností ve výběru, pak odhad p je p', které vypočteme p'= X / n, odhad absolutní četnosti M' = N × X / n = N × p'.. Interval spolehlivosti je oblast, v níž se náš odhad bude vyskytovat s námi danou pravděpodobností, obvykle se používá hodnota 1-α, kde α je hladina významnosti, malé číslo, zpravidla 0,05 Nejdříve si ukážeme jak vypadají podklady právě pro x = 5, a pak si ukážeme celkový graf. Speciální rozbor - výskyt 5% na všech systémech. Zde je celý výpočet . X[5..0] Teoreticky máme pro x 6 možností. Konkrétně 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zdálo by se, že každá možnost se vyskytuje ve stejné míře - tedy v 1/6 = 16,6666%

Pravděpodobnost - Vojtěch Hordějču

 1. Jak již bylo vzpomenuto, čím větší výšku na výtahu dosáhnete, tím větší oběžnou rychlost budete mít. Od jisté výšky nad povrchem bude možné uvolněním z výtahu uvést objekty na nízkou eliptickou dráhu
 2. Na všechno jsou jak naměřené výsledky, tak výpočty potvrzující velmi slušnou shodu. Pokud chcete argumentovat vzájemnou ovlivnitelností, tak ta bude v řádu několika procent ve všech zapojeních, tedy vždy zanedbatelná. PS: Pane Křene vážím si Vašich poznatků ale sám si zkuste vypočítat rozdíly v limitních případech
 3. S řidičákem do Evropy [IV]- 4. modul ECDL: Práce s tabulkovým kalkulátorem Software | 01.06.00 . Co je to tabulkový kalkulátor a jaké služby nám poskytujeVelice zjednodušeně můžeme říci, že tabulkový kalkulátor, nebo též procesor, je program, který slouží k tvorbě tabulek a.

• jiné informace sice existují, nebo mohou existovat, ale jsou nedostupné, nebo z časových či ekonomických důvodů dáme přednost subjektivním informacím, • hodnocení ukazatelů není jinak možné, např.estetické hodnocení. Subjektivní hodnocení bylo zkoumáno psychology a bylo zjištěno, že lidská mysl je schopna rozlišit maximálně 10 až 12 stupňů, bodů b Cvičení Red Flag 17-1 se účastní nejrůznější typy vojenských letadel. F-35 na cvičení Red Flag 17-1 Senzory F-35A a schopnost vytvářet situační povědomí o bojišti jsou úžasné, ale s velkým počtem přátelských letadel, nepřátelských letadel a hrozbami země-vzduch, které jsou na cvičení Red Flag, jde o spoustu informací, které musíme zpracovat, uvedl. Jak uvidíme dále není vztah mezi koncentrací resp. dávkou a jejím efektem lineární. Časový průběh účinku (noxy i léčiva ) se však často za pohybem hladiny zkoumané sloučeniny v krvi značně opožďuje; např. při pomalém průniku, při dlouhodobém přetrvávání látky selektivně v místech účinku (guanethidin. Proto je důležité vědět, že existuje snadný způsob, jak zlepšit svou práci, aniž by se uchýlil k zásadní opravě. Vakuový ventil pro kanalizaci (nebo také jako vzduchový ventil, provzdušňovač, odvzdušňovací ventil, nálevka) ventil) umožňuje vylepšit systém a v některých případech dokonce opouštět konstrukci. Jak je zřejmé z tohoto myšleného experimentu, je dán jen geometrickým uspořádáním měřidla a dá se z něj vypočítat. Přesný výpočet je komplikovaný a pomalý proto použijeme pro dnešní cvičení dvě aproximace. První z aproximací považuje pravděpodobnost rozpadu v pásu za konstantní (rychlejší a méně přesná.

Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw

Podobnost asymetrických binárních atributů. Vzhledem k tomu, dva objekty, A a B, z nichž každý má n binárních atributy, koeficient Jaccard je užitečným měřítkem překrývání, která a B podíl s jejich atributy. Každý atribut z A a B mohou být buď 0 nebo 1. Celkový počet každou kombinaci vlastností pro oba A a B, jsou určeny takto Jak dopadne nastavení hodnoty prvků na intervalu ij? Opět začneme ve vrcholu. Pokud interval, který zkoumaný vrchol v pokrývá, je podinterval ij, nastavíme p v na true a h v na nastavovanou hodnotu. Jinak se spustíme na toho syna (případně na oba), jehož interval má neprázdný průnik s intervalem ij

Jak voština.....Tak si představ, že si koupíš od developera byt v osobním vlastnictví. chyby indikace (třeba až 30% nulových náměrů, které se musí následně dobastlit, aby se dalo vůbec něco vypočítat) že soudní spor by s největší pravděpodobností vyhrál žalobce brojící proti neumělé vyhlášce. Hezký. Kvantová teorie VII Případ konečně hluboké potenciálové jámy naznačuje princip tak zvaného tunelování, kdy částice může s jistou pravděpodobností projít barierou určité tloušťky a (energetické) výšky, přestože podobný průnik podle klasických představ odporuje zákonu zachování energie Nahradí stroje člověka? Na co se můžeme těšit a čeho se máme bát? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Umělá inteligence z Národní technické knihovny v Praze. Pozvání přijali profesor umělé inteligence Michal Pěchouček, sexuoložka Kateřina Klapilová, kybernetik a filozof Jan Romportl, právnička Alžběta Krausová, kybernetik Tomáš Mikolov a. Dávku je nutno snížit, jak je uvedeno v tabulce 1 (viz také body 4.4 a 4.5). V těchto případech je nutno užívat přípravek Pradaxa a zmíněné léčivé přípravky ve stejnou dobu. 0,54 (0,25; 1,16) Intrakraniální krvácení 2 (0,1 %) 4 (0,3 %) Nelze vypočítat Závažné GI krvácení 4 (0,3 %) 8 (0,5 %) Nelze vypočítat.

Vektor těchto pravděpodobností p je často nazýván vektorem rizika. Pokud je rozhodovateli známo, jaký stav okolností nastane, rozhoduje za podmínek jistoty. Jestliže musí rozhodovat za podmínek úplné nejistoty, rozhodovatel nemá vůbec žádnou představu o tom, jaký bude aktuální stav okolností vypočítat a použít korekční činitele aplikovat metody oceňování Osnova Realizace práva Právní vztahy Právní odpovědnost Smlouvy a její náležitosti. Předkupní právo. Vlastnické právo a jeho omezení (sousedská práva, věcná břemena, zástavní právo) Závazkové právo. Zajišťovací právní instituty Popis horniny Úhel vnitřního tření Soudržnost c (°) Suché spraše 20 - 35 ( 0,1 - 0,3 ) . 105 Mokré jíly 1 - 3 Vlhké jíly méně jak 25 ( 0,2 - 0,4 ) . 105 Suché jíly méně jak 28 ( 1 - 2 ) . 105 Pevné jíly 30 ( 3 - 5 ) . 105 Tření horniny o oce 1 ÚVOD. Posuzování bezpečnosti a spolehlivosti stavebních konstrukcí, zejména podle zkušeností ze světa, vyžaduje navrhovat některé konstrukce na mimořádná zatí

Jak se ale později ukázalo, pro vlastní výpočet polohy atmosférické dráhy to byl snímek velmi důležitý. Ostatní naše stanice měly bohužel zataženo. Poslední snímek jsme obdrželi z rakouské stanice Gahberg a tak byl bolid vyfotografován celkem z 10 stanic bolidové sítě, přičemž pro vlastní výpočet bylo použito jen. porozumět jak fungují peněžní a kapitálové trhy a jaké funkce plní v tržní ekonomice vypočítat výnos, riziko a likviditu různých investičních instrumentů; ohodnotit akcii nebo dluhopis s využitím elementárních metod, postupů a modelů fundamentální analýzy navrhnout vhodné portfolio podílových fondů Osnov

Adiční Pravidla v pravděpodobnosti a statistik

 1. Vytvořil jsem si nejprve diference získaných pravděpodobností: Z těchto výsledků jsem odvodil obecný vzorec Odtud jde už vypočítat limitu této pravděpodobnosti pro n jdoucí do nekonečna. Pomůže nám znalost Taylorova rozvoje Výraz pro p n nejprve mírně upravíme a sečteme jednotlivé sumy
 2. jak vidíte, moc se to neliší od běžné praxe, ale pár důležitých odchylek přeci jen je :-) Také je třeba se zabývat tím, zda jde jenom o průnik zvuku ( hluku ) podlahou, a nebo zda chcete zvuk celkově utlumit a to i z pohledu jeho návratnosti do místnosti, kde se tvoří. jsou s největší pravděpodobností při 10%.
 3. Jak vypočítat ovulaci. Ovulace se objevuje v době menstruačního cyklu ženy, kdy je zralé vajíčko uvolněno z vaječníků a začíná svojí cestu vejcovodem, kde má šanci na oplodnění, pokud přijde do kontaktu se spermií
 4. Jak přípravek Strelicia vypadá a co obsahuje toto balení Strelicia 0,15 mg/0,02 mg je bílá, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta, s vyraženými označeními DT na jedné straně a EE 1 na druhé straně
 5. přednáška: Statistika - výtah z přednášek (Úvod do statistiky) uvedené formy zákona rozdělení náhodných veličin nám udává sice úplnou informaci o daném rozdělení, avšak tato informace bývá nepřehledná
 6. Gdyž si uvědomíme jak mnoho kopíruje harpagondechajcká fyzika šmejdský svět blboňů, rozkryje se před našimi zraky celá konstrukce jejich fyzikálního řízení dějů. Nepřehlédnutelná část je uprostřed, jakési konající jádro řídí separátní procesy, kteréí se dají matematicky odvodit a vypočítat na nich.
 7. Tohle je nesmysl: [] možnosti výpočetní techniky rostou velmi rychle, a za pár let už naše budoucí počítače stihnou vypočítat první kolizní dokument třeba za několik měsíců. A když si ještě nějakou dobu počkáme, budeme si moci pořídit takové počítače, které nám velmi rychle vypočítají kolizní.

Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma Řemeslníci - kvalita a dostupnost. Hostem pořadu bude Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků ČR Sociální jistoty spatřuji v tom, že nabízím mechanismus rozpočtu na několik let dopředu podle činností, ne jen extrapolací mzdových nákladů z minulosti a větší stabilitu tím, že máme nějaký plán, jak pokračovat, jak budou různé směry rozvíjeny. Další, co chci přinést, je podpora týmovosti 26. 3. 2013, tyinternety.cz Ve čtvrtek si můžete popovídat o podnikání a lean přístupu s Lukasem Fittlem. Hned dvě příležitosti budete mít ve čtvrtek 28. března k tomu, abyste v Praze setkali s předním propagátorem Lean Startup metodiky a zakladatelem několika úspěšných internetových společností, Lukasem Fittlem z Rakouska Univerzita Karlova Jak již bylo zmíněno výše, algoritmy A3 a A8 jsou obvykle implementovány prostřednictvím jediného algoritmu, kterým je právě Comp128. V GSM specifikaci je však algoritmus Comp128 zmíněn pouze jako příklad. Kód tohoto algoritmu nebyl, podobně jako v případě A5, zatím zveřejněn

Jaká je pravděpodobnost, Svazu tří nebo více sad

Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů

Stáhnout materiál Statistika pro flákače - Statistik

Návod - Fallout 2 ABCgames

 • Windows 10 official wallpaper.
 • Kostnice germany.
 • Debbi pull me out.
 • Dámské hodinky s širokým koženým páskem.
 • Captain america postavy.
 • Eid al adha mubarak.
 • Hydrocortison cena.
 • Kto vynašiel hodiny.
 • Eliptický trenažér hubnutí diskuze.
 • Jak zakončit náramek z gumiček.
 • Swarovski náramek zlatý.
 • Pantomyl 40 mg cena.
 • Pospíchal nábytek.
 • Fi muni den otevřených dveří.
 • Zetor crystal kdn.
 • Oprava světel bmw e39.
 • Očkování kapské město.
 • Tvarování javoru.
 • Rozkládací pohovka aghata.
 • Moderní náramky na ruku.
 • Cistic zachodu.
 • Karavela karaka.
 • Torax kost.
 • Noty na saxofon ke stažení zdarma.
 • Nana film online cz.
 • Tiemann katetr.
 • Lindsey vonn instagram.
 • Lefkada nejkrásnější pláže.
 • Kapslový kávovar tassimo.
 • Těžkej pokondr lavor.
 • Koupit titul.
 • Kniha urban.
 • Mapy gov.
 • Teleskopický obušek heureka.
 • Sam shepard black hawk down.
 • Na závisti.
 • Malování na koně.
 • Klec pro papouška bazar.
 • Časopis turista 2017.
 • Filipínský prezident.
 • Výcvik středního knírače.