Home

Salamína bitva

Mrtvoly na útesech aneb bitva u Salamíny - tn

PPT - číslo: VY_32_INOVACE_19_06 PowerPoint Presentation

Bitva u Salamíny - referaty-seminarky

 1. Bitva u Salamíny 480 před n.l. Námořní bitva u Salamíny zachránila Řecko v nejtěžší chvíli a dostala perské tažení do úzkých v rozhodující chvíli. Perský nájezd z roku 480 před n.l. si zaznamenal první velký úspěch vítězstvím u Thermopyl
 2. Salamína Kde: Řecký ostrov Salamína Kdy: Říjen roku 480 před naším letopočtem Následovala sedmihodinová krvavá bitva, kdy po sobě vojáci na vzájemně zahákovaných lodích vrhali oštěpy a všechno další, co jim přišlo pod ruku. Na obou stranách byly obrovské ztráty, moře kolem lodí bylo rudé a plné mrtvol
 3. Pokud by Peršané zvítězili nad Řeky v možná nejvýznamnější bitvě starověku, která proběhla v září roku 480 před naším letopočtem, byli bychom dnes možná součástí jiné civilizace i kultury. Ještě, že existují vojenské omyly
 4. a (Σαλαμίνα), je řecký ostrov, uzavírající ústí Eleusínské zátoky, v severní části Sarónského zálivu Egejského moře, zhruba 20 km západně od Athén, na dohled od přístavu Pireus.Rozlohou 93 km² je největším z ostrovů Sarónského zálivu, nejvyšší bod vápencového masívu, tvořícího Salamínu, dosahuje 365 m.
 5. See: Salamína, bitva, 480 př. Kr. vojenství. vojenské dějin
 6. 480 př.n.l. - námořní bitva u Salamíny. Salamína (řecky Salamis) je ostrov. Řeckému loďstvu velel Themistoklés. V bitvě zvítězily menší, ale pohyblivější řecké lodě. Themistoklés vlákal velké perské lodě do úžiny, kde nemohly dobře manévrovat. 479 př.n.l. - pozemní bitva u Platají. Řekové zvítězili

bitva u Río de la Plata (1939 : Río de la Plata, Argentina a Uruguay) bitva u Severního mysu (1943 : Severní mys, Norsko) bitva u Sluys (1340 : Sluys, Nizozemsko 3)salamÍna-vÍtĚz Řecko (themistoklÉs), nÁmoŘnÍ bitva. 4)plataje-vÍtĚz Řecko. ve vÁlce tedy zvÍtĚzilo Řecko a udĚlilo perŠanŮm tyto tresty: 1)persie musela odevzdat vÁleČnÉ loĎstvo. 2)persie se musela vzdÁt zabranÝch maloasijskÝch koloni Bitva u Salamíny na Kypru 306 před n.l. Zakrátko poté byla dobyta Salamína. Díky bitvě Demetrios získal nadvládu nad mořem. Roku 305 př. n. l. chtěl úspěch zopakovat obsazením Rhodu, díky hrdinné obraně města byl však odražen

Bitva u Salamíny - Greck

Wikipedista:Ilias – Wikipedie

Bitva u Marathónu,u Salamína, u Thermopyl. U Thermopyl a u Salamína. U Maratónu a u Salamína. Kdo proti sobě stál v peloponéské válce? Athény proti Mykénám. Sparta proti Athénám. Mykény proti Spartě. Kdo byl Feidiás? Nejslavnější řecký sochař. Nejslavnější spartský sochař. Nejslavnější athénský sochař. Jak se. Relaxační přestávky. I v současné době chodí žáci po třetí vyučovací hodině ven na relaxační přestávku. K pobytu venku je využíváno několik míst v areálu školy včetně vnitřních atrií s herními prvky a pingpongovými stoly

Bitva u Salamíny 480 př

Bitva u Salamíny. Kdy: 480 př. n. l. Kde: ostrov Salamína, Řecko O co šlo: námořní bitva mezi Řeckem a Perskou říší Vliv počasí: vítr Bitva u Salamíny patří k jedněm z rozhodujících okamžiků řecko-perských válek a celého starověku. Údaje o průběhu bitvy jsou nejisté a podle různých autorů se liší Bum, sek, třásk, plesk, pích, ouch, pff. Bitva u Salamíny byla velmi, ale opravdu velmi krutá. Lodě praskaly, třeskaly a pak se potápěly do hlubin moře, kde je sám bůh moří Poseidon doprovázel na onen svět. Válčili zde proti sobě udatní Řekové proti barbarským Peršanům. Řekové, to byli panečku.. Jedna z nejvýznamnějších bitev v historii se odehrála blízko řeckého ostrova Salamína v roce 480 před naším letopočtem, kdy byly Řecko a Persie v dlouhé a vleklé válce. Řecko, které se skládalo z aliance městských států se spojilo, aby zabránilo Peršanům dobýt ostrov. Perská armáda vedená králem Xerxem byla ohromná a silná a vítězila Salamína na Kypru 306 př. n. l. 25.03.2005 - Václav Sedláček. Když byl roku 311 př. n. l. podepsán mír mezi Antigonem Jednookým a aliancí Ptolemaia, Seleuka a Kassandra, byla to jen dočasná přestávka v boji, neboť žádný z účastníků nebyl uspokojen. Antigonos, který ovládal Frýgii, Lýkii a Pamfýlii, stále věřil v. Salamína. Bitva u . Salamíny. byla rozhodující bitva řecko-perských válek, ve které v roce 480 př. N. l. zvítězilo řecké loďstvo nad perským.Jde o jednu z nejvýznamnějších bitev starověku. Ostatní možnosti jsou bohové z řecké mytologie

-Další bitva u ostrova Salamína - bitva na moři -námořní bitva, vítězí Řekové díky dobré znalosti útesů, mělčin, lepší lodě, bitva trvá jen několik hodin - perský král uprchl do Persie - po 40 letech skončily války vítězstvím Řeků, byla zachráněna řecká nezávislost a osvobozena řecká města v Malé Asi Salamína, z toho plyne, že Athény Peršany vypáleny, proti tomu Themistoklés vylákal perské loďstvo k boji, z toho plyne, ⇒ námořní bitva u Salamíny - menší athénské lodi zničily větší perské lodi a z toho plyne, že král Xerxés s částí armády odtáhl z Řecka, roku 479 před našim letopočtem v bitvě u Plata Bitva u Slavkova (Bitva tří císařů) Tažení na tuto bitvu začalo na u Buloňe ve Francii, Nejkrvavější bitvy, nad kterými zůstává rozum stát Salamína Kde: Řecký ostrov Salamína Kdy: Říjen roku 480 před naším letopočtem O co šlo: Peršané a Řekové spolu válčili už několik let

To Spartu popudilo a vytáhla s 10 000 těžkooděnců na Théby. Ty mohly postavit vojsko o síle 6 500 mužů, ale nakonec Sparťany porazili. Sparta se z této porážky nikdy nevzpamatovala. R. 362 př.n.l. Se proti Thébám postavili Athény společně se Sparťany. Bitva skončila nerozhodně, všechny strany uzavřeli mír. Vláda Filipa II 4. díl - Salamína - tvrzení Řecko již není sjednocenou zemí, nýbrž řadou samostatných, znepřátelených států je zavádějící: i předtím bylo řadou samostatných států, ovšem dočasně spojených v koalici proti perské hrozbě Největší bitva Alexandra Velikého (V. Británie - 2009

bitva u Thermopyl - 480p 200 000 (Xerxes) X malá armáda (Leonidás) 2 dny zrada - Efialtes zničeny Athény, → ústup na ostrov Salamína → bitva u Salamína 480p Themistoklés - velitel Xerxes ustupuje → velitel Mardonius řekové opravují Athény Bitva u Platají - 479p, Ř (vic) 50000 X P 100000 zbytek P. loďstva rozdrcen u mysu. Kde: ostrov Salamína, Řecko. O co šlo: Rozhodující se stala bitva u Borodina, která patřila k nejkrvavějším bojům celé války. Pak už to šlo s Napoleonovou armádou jen z kopce a zbyly z ní pouhé trosky zničené hladem, mrazem a tyfem. Do Francie se tak z obrovské armády vrátila nanejvýš 70 000 mužů Ekologickou katastrofou velkého rozsahu hrozí potopení řeckého tankeru Agia zoni II v okolí Salamíny u Athén. Loď naložená 2.200 metrickými centy paliv se potopila v neděli ve 2.45 v dúsledku postupného pronikání vody do trupu. Mořské pobřeží ostrova Salamína u Athén, kde se ve starověku odehrála známá bitva s Peršany je silně poškozeno postupně se rozlévajíci.

Salamína. Bitva s výbornou taktikou Athéňanů v roce 490 př. n. l. Marathon. Bitva, po které byly vypáleny Athény. Plataje. Bitva na souši v roce 479 př. n. l. Rozkvět Athén po řecko-perských válkách. Athény se po válkách staly nejbohatším a nejmocnějším polis Thermopyly, Salamína, délský námořní spolek, reformy Periklovy, vrchol otrokářské demokracie, Řek (480 př. n. l.) - námořní bitva, vítězství Řeků vedených Athénami o u Platají (479 př. n. l.) - opět vítězství Řeků o u mysu Mykallé (479 př. n. l.) - Řekové s konečnou platností vítěz

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Ne vždy se tak ale stalo s přičiněním člověka. I ti největší vojevůdci a vládci doplatili na to, že podcenili rozmary počasí. Jiným to naopak k vítězství pomohlo. Jaké události se odehrály pod taktovkou povětrnostních podmínek? Bitva u Salamíny Kdy: 480 př. n. l. Kde: ostrov Salamína, Řecko O co šlo: [ Po porážce u Thermopyl se rychle stáhly k jihu i řecké lodě, které se chystaly k obraně Athéňanů. Ti nečekali, až Peršané přitáhnou, a opustili město. Záchranu našli na blízkém ostrově Salamína. Následně byly Athény Peršany vypáleny

Antika na Facebooku. Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou • bitva u Thermopyl r. 480 př. Kr. Persie - XERXES Sparta - král LEONIDAS 300 Sparťanů hájilo soutěsku, řecký zrádce Epialtos = porážka Řeků • bitva u ostrova Salamína r. 480 př.Kr. námořní bitva, úzký průliv mezi pevninou a ostrovem - athénské loďstvo - THEMISTOKLES (triéry Samostatnou kapitolou je pak Salamína. A aby toho nebylo málo, v zátoce Mykalé (dnes Proteas Bay) se odehrála úplně poslední bitva starověkých řecko-perských válek. Samos, Pythagorion. Do souostroví Jižních Sporad ještě patří ostrovy Lemnos, Lesbos, Leros a Chios

Stránky pro každého - Významné bitvy - Bitva u Salamín

Bitva u Salamíny. 480 př. n. l. rozhodující bitva řecko-perských válek . námořní bitva. u ostrova Salamína, velká porážka Peršanů. Řečtí vůdci - Themistokles, Eurybidades. Řekové (250 - 300 lodí) x . Peršané (500 - 900 lodí) Perské lodě - hlubší ponor - uvíznutí na mělčině. Řecké lodě - triér Bitva u Salamíny, jeden z nejvýznamnějších střetů starověku, který přinesl Řekům slávu a Peršanům krutou porážku. Francouzský dokumen Toggle navigation Toggle user menu Toggle search. Čeština. Čeština; Angličtina; Němčina; Polština; Slovenština; Výběr katalog 9) Která bitva Řecko-perských válek se odehrála na moři? U) Thermopyly V) Salamína W) Plataje 10)Jak se jmenoval spartský král, který se svými 300 bojovníky padl vbitvě proti Peršanům? B) Perikles D) Solón E) Leonidás 11)Jak nazýváme způsob vlády typický pro Athény za vlády Solóna či Perikla NOVĚ PRO VÁS OTEVÍRÁME PORTÁL S RECEPTY NA LEVNÁ A CHUTNÁ STUDENTSKÁ JÍDLA, NAVŠTIVTE NÁS NA: STUDENTJIDLO.CZ Vítejte na webu, kde si můžete zdarma vyzkoušet své vědomosti a ulehčit si práci do školy

Klasické období Perská říše Obrovská v 6. -4. stol.př.n.l. 5. stol.- expanze do Malé Asie Svobody řeckých osad omezovány Řekové povstali a požádali pevninské Řeky o pomoc Tato pomoc = záminka pro Persii k útoku proti evroému Řecku Řecko - perské války 492 - 449 př.n.l. Perský král Dareios vyslal do řeckých obcí poselstvo žádající půdu a vodu na důkaz. SALAMÍNA . Peršané - chtěla bych vědět: • Ve kterých místech se odehrála tato bitva? • Proč se vám zpočátku do bitvy nechtělo? • Jakou lest na vás připravil nepřítel na začátku bitvy? • Jaká je silná stránka vaší armády? • Jaká je slabá stránka vaší armády? • Kdo tuto bitvu vyhrál? Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá na nové bojiště - na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles masivní. Plaví se většinou v blízkosti Athén a u ostrova Salamína, kde se odehrála rozhodující bitva mezi Řeky a Peršany — pro Řeky vítězná. Návštěvníci tak metaforicky cestují v čase a dozvědí se množství informací o životě ve starověkém Řecku. Veslování bylo skvělým zážitkem, dostanete se opravdu pod kůži.

9) Která bitva řecko-perských válek se odehrála na moři? U) Thermopyly V) Salamína W) Plataje . 10) Jak se jmenoval spartský král, který se svými 300 bojovníky padl v bitvě proti Peršanům? B) Perikles D) Solón E) Leonidás. 11) Jak nazýváme způsob vlády typický pro Athény za vlády Solóna či Perikla Salamína. Themistokles* X. Xerxes. námořní bitva, výhra Řeků - 362 př.n.l. → bitva u Manitineie, Théby x Sparta, Epameinondas zabit, obě strany tvrdí, že zvítězili, oslabené celé Řecko a objevuje se nárůst Makedonie. BITVA U SALAMÍNY PATŘÍ V DĚJINÁCH NÁMOŘNÍCH BITEV STAROVĚKU K TĚM NEJSLAVNĚJŠÍM. d) BITVA PLATAJÍ r. 479 př.n.l. Sparta x Persie 40 000 vojáků 100 000 vojáků výhody- znalost terénu výhody - přesila, obsazení vodních zdroj

Antický svě

10.Ostrov, u něhož byla svedena námořní bitva Řeků s Peršany - 11.Severní soused Řecka, kterému vládl král Filip II. A později jeho syn Alexandr - 12.Místo poslední rozhodující bitvy řecko - perských válek -. 2. bitva - BITVA U THERMOPYL - 480 př.n.l. - Peršany vedl král XERXES - Řeky spratský král LEONIDAS. Řecko prohrálo . kvůli zradě řeckého vojáka, který vyzradil Peršanům tajnou stezku. 3. bitva - BITVA U SALAMÍNY - 480 př.n.l. - námořní bitva u ostrova Salamína - prohra Peršanů 4. bitva - BITVA U PLATAJÍ. Bitva u Marathonu . 3) Podobizna athénského úředníka Miltiada. Miltiades Peršané začali plenit Attiku, takže Athéňané se stáhli na ostrov Salamína. Peršané zde zaútočili s úmyslem zničit svého nepřítele, ale padli do řecké pasti Bitva v Teutoburském lese, dobytí galie (Asterix je prima komix :-) Marathón, Salamína, Thermopylae atd.. Taky velmi zajímavé období. Taky velmi zajímavé období. flanker.27 Příslušník pražské hospody : => bitva u Marathónu - 490 př. Kr. - perské vojsko se vylodilo nedaleko Athén a střetlo se na marathónské pláni s řeckými vojáky z Athén a Platají, v čele Řeků stál stratég Miltiadés, přesto, že Peršané byli v přesile, prohráli (6400 mrtvých Peršanů x 192 mrtvých Řeků) a uprchli zpět do Asie, proslulý.

Nejkrvavější bitvy, nad kterými zůstává rozum stát: referá

Námořní bitva u ostrova Salamíny přinesla jednoznačné vítězství Řekům, ale její poselství se liší. Dokládá, jak racionální byl athénský archon (šéf exekutivy) Themistokles. Když o tři roky dříve Athény uvažovaly, jak naložit se zisky z nových stříbrných dolů, Themistokles prosadil, aby se nerozpustily v. 3)salamÍna-vÍtĚz Řecko (themistoklÉs), nÁmoŘnÍ bitva 4)plataje-vÍtĚz Řecko ve vÁlce tedy zvÍtĚzilo Řecko a udĚlilo perŠanŮm tyto tresty: 1)persie musela odevzdat vÁleČnÉ loĎstvo 2)persie se musela vzdÁt zabranÝch maloasijskÝch koloniÍ 1) z textu podtrhněte všechny bitvy. 2) kdo zvítězil , Salamína - ostrov v Sarónském zálivu Egejského moře západně od Peiraiea. Ve starověku původně pod vládou Megary, od 1. pol. 6. stol. př. n. l. Athén. Ve stejnojmenné úžině mezi ostrovem a pevninou v roce 480 př. n. l. proběhla námořní bitva mezi Řeky a Peršany

Thermopyly- bitva v horské soutěsce ( porážka Řeků, díky zradě. Totální porážka Řeků a Peršané pronikají až Athén, které plenili. 480 př.n.l. - Námořní bitva u ostrova Salamína- vítězství Řeků. 479 př.n.l. pozemní bitva u Platají - vítězí Řekov Kategorie: Dějepis Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky sledují dějiny starověkého Řecka od řecko-perských válek po dobytí Římem.Uvádí významné události a osobnosti jednotlivých období a závěrečnou část věnují vybraným oblastem řecké kultury od stavitelství přes filosofie po lékařství

Salamis (Salamína) je starověké město ležící při východním pobřeží ostrova Kypr, pět kilometrů severně od města Famagusta. V dřívějších dobách bývalo hlavním městem ostrova. V roce 450 před našim letopočtem se zde odehrála bitva mezi Athéňany a Peršany. Kyrenie je prý perlou severní části ostrova V téže době probíhala námořní bitva na pobřeží Euboie. Po zprávě o výsledcích bitvy u Thermopyl odplulo řecké loďstvo k Salamíně. Peršané pak vypálili Thespie, Plataje a vyplenili Athény. Rozhodnutí ve válce padlo na moři. V září 480 zvítězilo řecké loďstvo v bitvě u ostrova Salamína nad perskou flotilou 300: Bitva u Thermopyl I jiná řecká města poslala jen nepatrné množství posil. Proti statisícům Peršanů, tedy stálo asi je 2000 Řeků. Přesto ale první dny Řekové vítězili a odráželi perské oddíly. I Athéňané u Artemísie se kvůli porážce u Thermopyl museli stáhnout k ostrovu Salamína Bitva u Salamíny • Od Thermopyl vtrhli Peršané do Athén a zapálili je a zničili. • Řekům se ale nakonec podařilo zvítězit r. 480 př. n. l. v námořní bitvě u ostrova Salamína. • Bitva trvala jen několik hodin - Řekové vlákali těžkopádné perské lodě do mořské úžiny

Vojenské omyly: Peršané u ostrova Salamis - Blog iDNES

Nápis na skále u Thermopyl Poutníče, zvěstuj Lakedaimónským, že my tuhle mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám. O těchto verších se tvrdí, že jde o nejvznešenější výrok, jaký kdy člověk vyslovil. bitva u Salamíny (480 př. n. l.) Peršané byli definitivně poraženi v námořní bitvě u ostrova Salamína Founded in 1970 in a small space.. Bitva u Thermopyl. Konflikt: Řecko-perské války. Bitva u Thermopyl byla ozbrojeným střetnutím mezi spojenými jednotkami řeckých městských států a vojsky perského krále králů, Xerxa I. Proběhla.. Film 300 Bitva u Thermopyl (2006), 300 TV Progra . g members of the site, you could use the full. Balkánskou ligu tvořilo Srbsko, Černá hora, Bulharsko a Řecko, ovšem vlastní válečné námořnictvo mělo pouze Řecko a Bulharsko. Srbsko postrádalo přístup k moři a Černá hora sice ovládala část pobřeží Jadranu, ale tato maličká zemička mající pouze něco přes 200 000 obyvatel žádné válečné lodě nevlastnila, takže spojenci disponovali pouze silami, jež. 480 - Salamína, námořní, Ř vyhráli; 479 - Plataje - pozemní, Ř vyhráli; 479 - Mykalé; 478 - Athénský námořní spolek; 477 - Délský spolek - námořní; 449 - námořní bitva u Kypru - konec válek - Kalliův mír; Pokladna spolku v Athénách - Korint + Sparta - Peloponéský spolek . Peloponéské.

Salamis - Wikipedi

Themistoklés to pochopil tak, že ho zachrání dřevěné loďstvo, takže ho nechal rozšířit, aby měl aspoň 300 lodí. Další částí jeho strategie byla evakuace Athén - ženy, děti a starci se přesunuli na nedaleký ostrov Euboia a vojsko se na lodích shromáždilo u ostrova Salamína Zadání 6 - přečti a zapiš s. 86 Peloponéská válka, s. 86 -88 Makedonská nadvláda a konec Řecka - opět radím doplnit Kompasem času, videovýpisky, nebo filmy, např. Alexandr, 300: Bitva u Thermopyl Salamína, z toho plyne, že Athény Peršany vypáleny, proti tomu Themistoklés vylákal perské loďstvo k boji, z toho plyne, námořní bitva u Salamíny - menší athénské lodi zničily větší perské lodi a z toho plyne, že král Xerxés s částí armády odtáhl z Řecka, roku 479 před našim letopočtem v bitvě u Plataj. ⦁ Salamína ⦁ Trója ⦁ Olymp ⦁ Olympia ⦁ Athény ⦁ Sparta 5. Doplň správně pojmy Zeus - bůh války - Palas Athena - Hádés - bůh moře - Héra - 6. odpověz ano - ne 4. námořní bitva d. Dareios 5. perský král e. vítěz bitvy u Marathonu.

Dějepis Termíny - - historiografie = dějepisectví postup při vytváření historické práce: heuristika = shromažďování pramenů - druhy pramenů: písemné hmotné trojrozměrné obrazové obrazy, fotografie, mapy tradiční legendy, pořekadla, kroje nejméně spolehlivé kritika historických pramenů = ověření správnosti syntéza - záleží na interpretaci úkolem historie. Snímek 9 Bitva u Thermopyl r. 480 př. n. l. Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Falanga - obvykle 8 řad těžkooděnců (hoplítů), dlouhá kopí, krátké meče, kulaté štíty, falanga chráněna v týlu a na křídlech lehkooděnci, lučištníky a prakovníky Periklova doba Athénská demokracie Snímek 17 Athénský námořní spolek. Starověké Řecko, případně antické Řecko, je termín pojednávající o historickém období řeckých dějin, které začalo kolem roku 800 př. n. l. a skončilo v době rozmachu křesťanství.Mnoho historiků pokládá období starověkého Řecka za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Řecká kultura dosáhla značného věhlasu již v době římské říše. - Rozhodující bitva se odehrála u Marathonu roku 490 př.Kr., Athéňané si zde museli poradit sami (Sparťané nedorazili včas, jelikož slavili svátek jednoho Boha a hrozila vzpoura heilótů) SALAMÍNA 480 př.Kr. - Themistoklés vyslal svého otroka ke Xerxesovi, který mu namluvil, že mají zaútočit ihned, protože Řekové.

Sázkové tipy, statistika, výsledky. Sázkové tipy - Tipy a analýzy, TABULKA, NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY ,POSLEDNÍ VÝSLEDKY vznikla 300: Bitva u Thermopyl a Salamína by navěky platila za klidné turistické letovisko. Oresteia by se v tu ránu stala nudnou teleno-velou o komplikovaném vztahu dětí a rodičů. Co by dělala Vévodkyně bez valdštejnských vojsk, taky úplně neodhadnu. Samozřejmě by se dalo postupovat celými dějinami a došl 9. Kdo velel řeckým bojovníkům a jak tato bitva skončila? 10. Kde došlo k další bitvě, o jakou bitvu šlo a kdo zvítězil? 11. Čím skončily řecko-perské války? 12. Co byl athénský námořní spolek a co spolek peloponéský? 13.Kdy byl podepsán mír mezi Persií a Řeky a jaké byly mírové podmínky

Bitva gigantů na San Siru. Inter potřebuje proti Realu nutně tři body Gólovou radost si prožil i Tomáš Wágner na Kypru, jeho Nea Salamína navíc díky tomu porazila silnou Omonii Nikósie. Asistenci bezprostředně po nástupu na hřiště zapsal Michael Krmenčík v barvách belgických Brugg Další boje Římanů v Samniu a v Etrurii byly vedeny úspěšně: v (první) bitvě na Vadimonském jezeru rozdrtil diktátor L. Papirius etruskou koalici posílenou Umbry; srov. rok 283, kde na stejném místě a v podstatě se stejnými nepřáteli svedena druhá bitva. Místo diktátorovy vítězné bitvy se Samnity není známo Koťátka ☺, děkuji za zaslané zápisy a v dějepisu budeme dál pokračovat. Tentokrát se podíváme na války. Pokud vám rodiče zápis vytisknou, klidně si ho nalepte do sešit Před osmi lety měla premiéru adaptace válečného komiksu 300: Bitva u Thermopyl, která spíš než historickou přesností zaujala krvavými scénami vyvedenými ve slow-motion.Opravdu pokoukáníčko. Co do děje, filmová novinka 300: Vzestup říše na svého staršího sourozence příliš nenavazuje, naopak se z velké části odehrává souběžně s ním

15 BITVA U SALAMÍNI Po prohrané bitv u Thermopyl zaujali ekové pod vedením Themistokla nejvýhodnjší pozici u ostrova Salamína k rozhodující námoní bitv. Peršané mli 3x více lodí nežekové Hippický agón •hippodromiai •žokejové, vozatajové •aristokracie •4 ženy, kůň z města Argos, thébské čtyřspřeží •akrobacie a voltiž (Attika, Boiotie) •ne gymnos, stoj •Taraxippos •orel + delfín •nyssa, 180° -těžké --- Karrot (Arkesiláos IV., 41) •harma tethrippon (12 kol, 13 843 Třebaže samotná bitva u Mantineie v roce 362 př. n. l. skončila nerozhodně, thébský vojevůdce Epameinóndás v bitvě padl a Théby tak ztratily svého jedinečného vůdce. Jeho nástupce zavlekl Thébany do desetiletého bezvýsledného konfliktu s Fókidou Salamis (Σαλαμίς), novořecky Salamina (Σαλαμίνα), je řecký ostrov, uzavírající ústí Eleusínské zátoky, v severní části Sarónského zálivu Egejského moře, zhruba 20 km západně od Athén, na dohled od přístavu Pireus. 20 vztahy

 • Výklad karet jak na to.
 • Vzp praha 5.
 • Linderhof de.
 • Francouzská peřina ikea.
 • Konopný olej carun.
 • Tonsillae tubariae.
 • Zimní dětská kombinéza.
 • Červené hrozny v těhotenství.
 • Bily vytok v moci.
 • Honeywell xc100d cssk a.
 • Úřad hranice.
 • Uhelné elektrárny v německu.
 • Fotostar teplice.
 • Lakros pro děti praha.
 • Jedlý papír opava.
 • Broušení zubů na můstek.
 • Jirka hložánek.
 • Juno spacecraft wiki.
 • Tkáňová banka.
 • Suzuki ignis wiki.
 • Old vscht.
 • First olympic games.
 • Metoda 138.
 • Sodíková lampa.
 • Zrodila se hvězda podle pravdy.
 • Prani stesti.
 • Umime nemecky.
 • Jak dostat cukrovku.
 • Fitinka.
 • Individuální plán vzor.
 • Křižovatka smrti 4.
 • Motání hlavy psychosomatika.
 • Jak funguje bezklíčové startování.
 • Mapa zeme staty.
 • Kuřecí po thajsku.
 • Cena mědi.
 • Stále spolu online.
 • Salamína bitva.
 • Cirque du soleil worlds away online.
 • Turistické zajímavosti itálie.
 • Špekáčky albert.