Home

Merkur planeta referat

Planety - Merkur - Merkur

Merkur Základní charakteristika. Merkur Merkur - planeta nejbližší Slunci. Je to skalnatá planeta, posetá krátery podobně jako náš Měsíc. Jde o nejmenší planetu vůbec. Je téměř bez atmosféry. Teplota povrchu tohoto tělesa kolísá mezi −180 °C a 430 °C. Merkur se otočí kolem vlastní osy jednou za 59 našich dní Merkur je nejbližší planeta ke Slunci. Svůj název dostal podle římské mytologie a znamená to posel bohů. Poloměr Merkuru je 2439 km. Obíhá ve vzdálenosti 58 000 000 km od Slunce, a to vždy jednou za 88 dní Merkur je nejmenší planeta sluneční soustavy s rovníkovým poloměrem 2439,7 km, která dosahuje pouze 38 % průměru Země a je tedy pouze přibližně 1,4 krát větší než pozemský Měsíc. Paradoxně je Merkur menší než dva největší měsíce ve sluneční soustavě Ganymed a Titan Merkur obíhá Slunce po eliptické dráze. Tato výstřednost oběžné dráhy se projevuje v tom, že v době PERIHÉLIA je přibližně o 24 miliónů km blíže ke Slunci než v době AFÉLIA. Průměrná vzdálenost od centrální hvězdy je 57,9 miliónů km, kterou planeta urazí jednou za 87,969 dne průměrnou rychlostí oběhu 47,87 km/s Nejmenší a nejbližší planeta naší soustavy, jen o 40% větší než náš Měsíc. Merkur má největší výstřednost dráhy kolem Slunce (nekruhovost) a nejmenší sklon rotační osy. Planeta má pevný kamenitý povrch, 70% planety Merkur tvoří kovové materiály. Povrch se prý velmi podobá povrchu našeho Měsíce

Merkur je planeta Slunci nejbližší a ve sluneční soustavě druhá nejmenší. Má vysokou hustotu v ohromném železném jádru je asi 80 % veškeré jeho hmoty. Povrch je zjizven tisíci krátery a prudkými útesy, které vznikly, když se mladé jádro planety ochlazovalo a kůra na povrchu se smršťovala To jsou Merkur a Venuše a vnější jsou Mars, Jupiter, Saturn,Uran, Neptun a Pluto. Merkur Je první planeta sluneční soustavy nejbližší Slunci. Hmotnost Merkuru je 0,055 hmotnosti Země, tato planeta má průměr 4 880 km a obíhá ve střední vzdálenosti 57,91.106 km od Slunce jednou za 88 dní Merkur je vyprahlým světem téměř bez atmosféry, slabá atmosféra je tvořena 42% hélia, 42% sodíku, 15% kyslíku a ostatní plyny jsou zastoupeny 1%. Merkur nemá žádnou přirozenou družici. VENUŠE. Venuše je druhá planeta v pořadí od Slunce a její dráha leží nejblíže Země

Merkur: referát

 1. MERKUR je značka kovových stavebnic, vláčků a učebních pomůcek, která vznikla počátkem dvacátého století v Polici nad Metují. O firmě.. Merkurtoys s.r.o. je ryze česká firma, která kromě známé a v celém světě žádané kovové stavebnice produkuje i plechové vláčky v královské velikosti 0
 2. Planeta Merkur je planeta Slunci nejbližší. Patří mezi planety zemského typu, což znamená, že jde o těleso s pevným povrchem složeným z hornin, převážně z různých křemičitanů. Až do objevu Pluta, kterého dnes počítáme mezi planety již jen z tradice, byl Merkur považován za nejmenší planetu sluneční soustavy
 3. Nové fotografie planety Merkur. Jeden z prvních snímků planety Merkur, pořízený sondou Messenger. Donedávna byla jedinou kosmickou sondou, zkoumající Merkur - nejbližší planetu od Slunce - americká sonda Mariner 10. Byla vypuštěna 3. 11. 1973. Po gravitačním manévru při průletu kolem Venuše (5. 2
 4. Die Raumsonde Messenger umkreist den Planeten Merkur. dpa Bildfunk Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington Steckbrief: Merkur. Durchmesser: 4.878 km Umfang: 15.330 km Umlauf um die Sonne: 88 Tage Drehung um sich selbst: 59 Tage Entfernung von der Sonne: 58 Millionen Kilometer Temperatur: -180 Grad Celsius bis +430 Grad Celsiu
 5. Planet MERKUR - Astronomie / Astronomie - Referat 2001 - ebook 0,- € - GRI
 6. Planeta Merkur je zmapována, ukázala svou barevnou tvář I když při povrchním pohledu připomíná Měsíc, sonda Messenger ukázala, že Merkur se od Měsíce radikálně liší ve všech charakteristikách, které jsme měřili, řekl na konferenci astronom David Blewett, který se na projektu podílel
 7. Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým s, tedy sluneční soustava, ovšem Česká astronomická společnost doporučuje psaní s velkým S, tedy Sluneční soustava) je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází planeta Země.. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet.

Planeta Merkur - iFenomen

Vzdálenost planety od Země: 40 400 000 km. Vzdálenost planety od Slunce: 108 000 000 km. Vznik; Venuše vznikla podobně jako ostatní planety sluneční soustavy. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. V podstatě skoro stejá struktura vývoje jako u předchozí planety V pondělí 11. listopadu planeta Merkur přejde před Sluncem. Vzácný úkaz znovu uvidíme až v roce 2032! V pondělí 11. listopadu 2019 se odehraje nad územím České republiky vzácný přechod Merkuru před Sluncem. Uvidíme jej v první polovině svého průběhu, a to v odpoledních hodinách

Planeta Merkur . Předmět : Přírodověda Ročník: pátý Tematický okruh: Země ve vesmíru Anotace: Prezentace slouží k názornému výkladu o planetě Merkur. Charakterizuje typ planety, velikost, její složení, atmosféru, možné podmínky pro život a porovnání s ostatními planetami. MERKUR. Planeta Merkur Merkur - je Slunci nejbližší a nejmenší planeta Slune ční soustavy - je známý již od čas ů Sumer ů - jeho velikost je asi 38 % pr ůměru Zem ě, tj. 1,4krát v ětší než M ěsíc, tj.- 4847,3 km - povrch připomíná m ěsí ční krajinu plnou kráter ů, nízkých poho ří a lávových plani Merkur. Jedna polovina kamenné planety je vystavena zničujícímu žáru blízkého Slunce, druhá absolutnímu chladu kosmického prostoru. Naše planeta, obdařená vodou a pro nás dýchatelným vzduchem - jediný domov pro živé organismy, který doposud známe. Nachází se pro život v optimální vzdálenosti od Slunce MERKUR Tato nejmenší planeta sluneční Slunce soustavy je horká kamenná koule, na které není možné žít. Protože se pohybuje nejblíže Slunci, je na ní velmi vysoká teplota. VENUŠE Tato v pořadí druhá planeta od Slunce je veliká přibližně jako planeta Země. Na rozdíl od Země na ní není možný život MERKUR je planeta nejblíže ke Slunci, má vysokou hustotu, železné jádro, nemá atmosféru, povrchová teplota se pohybuje v rozmezí od -180°C do 430°C. VENUŠE je druhá planeta, skalnatá koule obklopena žlutými oblaky, které jsou tvořeny kyselinou sírovou

Merkur je nejmenší planeta naší sluneční soustavy a zároveň je nejblíže ke Slunci. Ale i přes to neni nejteplejší planetou. Tou je Venuše. Merkur je poset krátery neboli stopami velkých vesmírných kamenů, které do něj narážejí Merkur je nejteplejší a zároveň nejstudenější planeta. Doba oběhu kolem Slunce je jen 1,5x delší než doba vlastní rotace, takže po dlouhou dobu je jedna strana planety vystavena Slunci a po jednom rotačním cyklu pak druhá zase chladu kosmického prostoru. Merkur má jen nepatrnou vrstvu atmosféry SLUNEČNÍ SOUSTAVA obr. č. 1 Sluneční soustava = systém vesmírných těles (planet, planetek, družic, komet, meteoritů), která jsou pod vlivem přitažlivé síly Slunce součástí i planeta Země vznik před 4,6 miliardami let z prachu a plynu obr. č. 1 obr. č. 2 Složení sluneční soustavy středem soustavy je Slunce kolem.

Tato planeta je nejbližší Slunci. Obíhá je ve vzdálenosti 58 milionů km rychlostí 48 km/s. Jeden oběh trvá 88 dnů. Merkur se otočí kolem své osy jednou za 58,6 dne. Teplota zde kolísá mezi - 180 0 C v noci a 430 0 C ve dne. Kůra a plášť jsou kamenné a jádro je železné. Prašný povrch je poset meteorickými krátery To jsou Merkur a Venu e a vn j jsou Mars, Jupiter, Saturn,Uran, Neptun a Pluto. Merkur Je prvn planeta slune n soustavy nejbli Slunci. Hmotnost Merkuru je 0,055 hmotnosti Zem , tato planeta m pr m r 4 880 km a ob h ve st edn vzd lenosti 57,91.106 km od Slunce jednou za 88 dn ze zvoleného tématu (Názvosloví); z celého projektu (Hvězdy); Bude zobrazeno max. 10 otázek se čtyřmi odpověďmi, z nichž je právě jedna správná. Tato funkce je na stránkách Astronomia nová, testové otázky jsou přidávány postupně.. Planeta Merkur Merkur - je Slunci nejbližší a nejmenší planeta Slune ční soustavy - je známý již od čas ů Sumer ů - jeho velikost je asi 38 % pr ůměru Zem ě, tj. 1,4krát v ětší než M ěsíc, tj.- 4847,3 km - povrch připomíná m ěsí ční krajinu plnou kráter ů, nízkých poho ří a lávových plan Zbylých 0,133% připadá na planety a jiná tělesa.Planety jsou v pořadí od Slunce, Merkur, Venuše (♀), Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun .Po svém objevení byly mezi planety na čas zařazeny i Ceres a Pluto. Ty však nejsou ve svých zónách dominantními objekty a tak jsou dnes označovány jako trpasličí planety

Merkur - referaty-seminarky

Učební materiál se skládá z prezentace a dvou pracovních listů. Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o sluneční soustavě. Pracovní listy hravou formou žáky motivují k učivu a následně ho procvičují Planeta Venuše a její nejdůležitější údaje a zajímavosti. Venuše je podobná Zemi co do velikosti a hmotnosti.; Má pevný kamenitý povrch, jsou na něm však extrémní podmínky kvůli silnému skleníkovému efektu, teplota může být až 500°C a příliš se neliší ani v závislosti na přilehlé či odvrácené straně od Slunce Je dokonce větší než planeta Merkur. 20. Jupiterova ochranná známka - jeho Velká rudá skvrna, se zmenšuje. Nyní je nejmenší od doby, kdy byla v roce 1831 objevena. 21. Bez masivní gravitace Jupitera by Zemi zasáhlo mnohem více asteroidů. Plynový gigant je v podstatě náš vesmírný vysavač

Merkur - Aldebara

Planety sluneční soustavy: referát

Merkur :: Planet

Planeta byla pozorována již starověkými astronomy a byla pojmenována po římském bohu Saturnovi. 3. Teplota v horní oblačné vrstvě atmosféry dosahuje -140 °C. 4. Na noční obloze je snadno pozorovatelný pouhým okem jako nažloutlý neblikavý objekt. 5 Title: ��Vesm�r Author: PC Created Date: 1/17/2012 6:44:49 P Planeta Merkur Charakteristika. Merkur je malá, skalnatá planeta, pokrytá velkým množstvím kráterů. Jeho oběžná dráha je blíže Slunci než dráha Země, proto se na nebi nikdy příliš nevzdaluje od Slunce. Trajektorie má značnou výstřednost e = 0,21 a dosti velký sklon k ekliptice i = 7° VELKÝ TŘESK, VZNIK HVĚZD. Velký třesk je v současnosti nejuznávanější vědeckou teorií o vzniku našeho vesmíru. O dehrál se zhruba před 13,7 miliardami let a je to natolik obsáhlé téma, že je skoro nemožné ho popsat na pár řádcích. Vzhledem k tomu, že tolik času nemáme, shrňme si to co nejstručněji alespoň v několika málo odstavcích

- planety zemského typu - Merkur, Venuše, Země, Mars - mají menší hmotnost a rozměr, pevný povrch, jsou blíže ke Slunci, září odraženým světlem od Slunce, mají nejvýše dva měsíc Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés - tulák) nebo oběžnice ve Sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce a splňuje následující podmínky: . má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze)

Planeta Merkur - V E S M Í R - jeho základy a SLUNEČNÍ

Jak vypadá planeta Merkur. Skládání sil - návod a postup. Archiv pro štítek: gravitace. Prosinec 9, 2019 Prosinec 9, 2019 ~jk~ 7. ročník, síla. Newtonovy zákony. Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Zákon akce a reakce. Šestá planeta sluneční soustavy je Saturn. Průměrná vzdálenost planety Saturn od Slunce je 1 426 940 000 km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Saturn 29,46 roku. Saturn patří k obřím planetám Sluneční soustavy tzv. plynným obrům. Průměr planety Saturn je 120 420 km a hmotnost 5,68×10 26 kg Při nárazu rychlostí asi 65 tisíc km/h se téměř celý vypařil a uvolnil energii cca. 20 megatun TNT. Křížovka - zadání 1. Roční období. 2. Nejbližší hvězda. 3. Sluneční záření nám dodává světlo a.nutné pro život. 4. Velké množství hvězd tvoří. 5. Dříve planeta, dnes díky změně klasifikace jen. Merkur-2.nejmenší planeta naší soustavy podobná složení našemu Měsíci.Nemá atmosféru a má díky své vzdálenosti od Slunce velice horký povrch.Velice pomalu se otáčí kolem své osy a proto se jednotlivé části po dlouhou dobu vystaveny žáru Slunce.Průměr rovníku 4878 km,hmotnost 17 krát menší než zemská,objem 20.

Planeta Merkur - Epřehledy

Merkur, Venuše, Uran, Pluto - Astronomie - Referáty

Urán :: Svet vesmíru

NASA.gov brings you the latest images, videos and news from America's space agency. Get the latest updates on NASA missions, watch NASA TV live, and learn about our quest to reveal the unknown and benefit all humankind Planeta Mars - referát.doc Zobrazit Stáhnout Merkur 2.jpg Zobrazit Stáhnout Venuše - REFERAT.pdf Zobrazit Stáhnout.

Planety Sluneční soustavy - Astronomie - Referáty Odmaturu

Dává život, ale dokáže i zabíjet. Řeč je o Slunci, hvězdě, která je sice jedna z miliard, ale nejbližší naší planetě. V posledních dnech nám dalo slunce pořádně zabrat a horka pro leckoho z nás moc příjemná nebyla. Na druhou stranu, pokud se sluníčko dlouho neukáže, příjemné nám to také není a dokonce je dokázáno, že se to nepříznivě podepisuje na. Vesmír - novinky, články o vesmíru, průvodce vesmírem, online encyklopedie astronomie, hvězdy a galaxie, mlhovin

Znázorňování Země na mapách Definice kartografie - Nauka o mapách - Věda zabývající se znázorněním zemského povrchu, nebeských těles, objektů a jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla - Soubor činností při zpracování a využívání map Konstrukce mapy - Část kulové plochy může mít rovinný charakter - Mohou z kulové plochy. PODKLADY PRO DOMÁCÍ PRÁCI V TÝDNU 23. - 27. 3. 2020. český jazyk - ve druhé příloze. matematika - v tomto týdnu se podíváme na ARITMETICKÝ PRŮMĚR- už jsme se s ním několikrát setkali, vzpomeňte si například na tabulku pitného režimu, kde jsme počítali, kolik toho kdo průměrně každý z nás vypije nebo jsme počítali, kolik km ujede auto průměrně, atd. Jak se Planeta: Merkur Živel: Země. Horoskop na říjen 2016 pro Panny . Panny, chápu, že vaším smyslem života je čistota a pořádek. Ale jak se také říká: co oči nevidí, to srdce nebolí. Přestaňte mít obavy z bacilů a jiných breberek, které kolem nás vesele poletují, a hlavně s tím přestaňte obtěžovat své okolí Josef Thomayer - Životopis, Osobnosti, Wikipedie 2020, Datum narození, Horoskop osobnosti. Josef Thomayer (Prof. MUDr. Josef Thomayer) Wikipedie životopis, věk.

Planety sluneční soustav

 1. planety jsou například takovéto merkur, venuše země , mars, jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto už není Planetou ale planetkou(hvězdou).Víme že vesmír má spoustu planet víte jaká planeta má prstenec ? No přeci Saturn. Znáte alespoň dva kosmonauty ? Tak to je jednoduché Vladimír Remek a Jurij Gagarin
 2. Planeta Nibiru/Marduk, také je nazývána Planetou křížení a označována symbolem kříže. Proto je symbol kříže znám už dlouho před nástupem křesťanství. Dnešní rozvoj astronomie se zdá tuto teorii podporovat - složení asteroidů odpovídá složení Země, jejich nepravidelné tvary hovoří pro katastrofický vznik
 3. Saturn obíhá početná rodina měsíců, k roku 2009 jich bylo potvrzeno 62. Největší z nich je Titan a ač jde o měsíc, je větší než planeta Merkur. Tento měsíc má atmosféru tvořenou především dusíkem a na jeho povrchu se nachází rozsáhlá jezera uhlovodíků
 4. Je o trochu větší než planeta Merkur. Vlastně je to druhý největší měsíc v celé Sluneční soustavě, a je o 50 procent větší než náš Měsíc. Je v mnoha ohledech okouzlující. Například má krajinu dost podobnou se Zemí. Jsou tam koryta řek, které vedou do jezerních pánví. Fouká tam vítr
 5. Zpět na hlavní stránku. Zpět na hlavní stránku Vesmíru. SLUNEČNÍ SOUSTAVA Jiří W a g n e r , Jr., wag@volny.cz Venuše. Venuše je druhá planeta od Slunce, šestá největší.Její oběžná dráha je téměř kruhová, s excentricitou menší než 1%
 6. Planeta Země je i dnes, v době, kdy je civilizace na opravdu vysoké úrovni a lidstvo se pomalu, ale jistě, začíná dostávat do vzdáleného vesmíru, stále plná otazníků. Myslíme si, že víme všechno, ale každý den se odborníci i laická veřejnost dozvídají nové a nové skutečnosti

MERKUR TOYS s.r.

Titan je obrovský měsíc Saturnu, je větší než planeta Merkur! Má atmosféru, což je u měsíců nezvyklé, je tvořena metanem a dusíkem. Na jeho povrchu se zřejmě vyskytují moře tekutého metanu. * * * planeta URAN zdroj obrázku zde ! Ač se to od pohledu nezdá, je to třetí největší planeta v naší soustavě Planeta Venuše. Venuše je planeta typově, rozměrově i vzdálenostně nejbližší Zemi. Je proto také nazývána sesterskou planetou. Jenže podmínky na Venuši jsou zcela jiné než na Zemi. Atmosféra je tvořena z 96% oxidem uhličitým

Encykplopedie > Sluneční soustav

Planeta: Merkur Živel: Země. Horoskop na říjen 2016 pro Panny. Panny, chápu, že vaším smyslem života je čistota a pořádek. Ale jak se také říká: co oči nevidí, to srdce nebolí. Přestaňte mít obavy z bacilů a jiných breberek, které kolem nás vesele poletují, a hlavně s tím přestaňte obtěžovat své okolí Nejvetsi-planeta - Planety .cz... Tajemná komnata Fénixův řád Relikvie smrti Kámen mudrců 3/10 Největší planeta Sluneční soustavy je Merkur Země Jupiter Venuše 4/10 Hora Sněžka měří asi 1502m 1499m 1602m 1655m 5/10

 • Tomio okamura manželka.
 • Jak dlouho vydrží data na sd kartě.
 • Pragoffest 2017 cosplay.
 • Řezání autogenem.
 • Rozmarýn převislý.
 • Jedle bělokorá borka.
 • Otevřená mikrovlnka.
 • Doplneni vousu.
 • Je sarkoidóza nakažlivá.
 • Severní korea fotografie.
 • Vývoz uměleckých děl do zahraničí.
 • Xperze zinku.
 • Poradna pro volbu povolání.
 • Ostruvky na silnici.
 • Subaru xv 2018 spotřeba.
 • Skutr 125 11kw.
 • Mast na alergickou vyrážku.
 • Půjčovna kostýmů strakonice.
 • Kb klíč aktivace.
 • Sony actioncam fdr x3000r.
 • Nohavica baník.
 • Velikost postele king size.
 • Práce liberec zkrácený úvazek.
 • Alu kola olomouc.
 • Kohoutek trvalka.
 • Jak dostat cukrovku.
 • Op prostějov prodejny.
 • Kanada pocasi zari.
 • Olympijský stadion tokio.
 • Draslík trávník.
 • Jak začíná přechod.
 • Cukroví bez cukru recepty.
 • Štefánikova 29, praha 5 – smíchov, 150 00.
 • Apcs.
 • Nízkohormonální antikoncepce akné.
 • Veď mě dál cesto má lyrics.
 • Lupenice.
 • Amaranth band.
 • Pultová střecha detail.
 • Ace ventura online.
 • Stolní pila hornbach.